RØDGRØNT HÅP: Å innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov vil gi langsiktige virkninger, mener paret Hilde G. Andersen (t.h.) og Lisa Bøthun. De drømmer om likhet for alle

Ønsker homolov velkommen

31. januar, 2021

08:54

Ingen kommentar

– Ja til homoekteskap!

Hilde G. Andersen og Lisa Bøthun har vært kjærester i fem år. De ønsker en kjønnsnøytral ekteskapslov hjertelig velkommen.

TRI D. NGUYEN tekst og foto

– Hvis man blir mer forelsket av å gifte seg, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre hvis vi gifter oss, ler Lisa når hun sitter i armkroken til sin kjære.

Fra sin leilighet i Tønsberg sentrum har hun og samboer Hilde fulgt nøye med på homofiles fremtid etter regjeringsskiftet. De er spente på om det vil åpne seg nye muligheter for lesbiske og homofile i Norge når det gjelder ekteskap og adopsjon.

Tenker langsiktig

– Det handler om likhet for alle. Vi synes det er flott om alle får like rettigheter og muligheter uavhengig av seksuell legning. Rettferdighet er etterlengtet, derfor holder ikke dagens lov, sier Hilde engasjert.

Kjæresten er enig, selv om en ny lov ikke vil få dramatiske konsekvenser for paret med det første.

– Vi har det bra som vi har det, man blir ikke mer forelsket eller har ikke flere forpliktelser selv om man gifter seg. Det tror jeg gjelder for de fleste par, ikke bare de homofile. Men langsiktig er det veldig viktig å innføre en ny lov nå, sier Lisa.

Ikke sammenlignbart

På de siste fem årene har 15 personer inngått partnerskap i Tønsberg kommune, i samme periode har 5 forhold endt med skilsmisse. 33 prosent har med andre ord endt med tårer og fortvilelse, mot nesten 50 prosent blant heterofile par.

– Tallene er likevel ikke sammenlignbare fordi partnerskapsloven er altfor ung, sier forsker ved Statistisk Sentralbyrå, Turid Noack.

Tall fra SSB for hele Norge viser at lesbiske par har høyere skillsmisseandel enn homofile menn. Det årlige antallet inngåtte partnerskap har endret seg lite de siste årene, men kvinneandelen og andelen partnerskap utenfor Oslo har vært

økende. Registrerte ekteskap har til nå vært et utpreget Oslofenomen. Av de partnerskapene som er inngått, er nesten 50 prosent av personene bosatt i Oslo. Til sammenligning er ikke mer enn 15 prosent av alle ekteskap osloekteskap. Tallene som viser en opphoping i storbyene er funn som er godt i tråd med Nils Christies sosiologiske teorier om «Tette og løse samfunn». Teorier der storbyer antas å gi mindre grad av sosial kontroll, og derfor kan gjøre det lettere å fremstå som åpen homofil.

– En seier!

– Dersom loven blir innført er den en seier for alle homofile sier Torbjørn Steen Karlsen ved Landsforeningen for lesbiske og homofil frigjøring i Tønsberg. Han peker på enkeltes behov for kirkelig vielse og velsignelse som til nå har vært komplett umulig. Enkelte homofile har sett på partnerskapsloven som en annenrangsordning.

– Men viktigst av alt er at barn av homofile får de samme rettighetene som barn av heterofile, sier Karlsen optimistisk.
red@byavisatonsberg.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *