Foto: Jørn Jacobsen, Statens vegvesen

Øvelse Cold Response 2022: Vær oppmerksom i trafikken

BILDET: Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap ber trafikantene være ekstra oppmerksomme i trafikken. Foto: Jørn Jacobsen, Statens vegvesen.

Den neste måneden vil det være militær trafikk på veier Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksomme.

-Militær kolonnekjøring og øvelsesaktivitet kan føre til forsinkelser i trafikken i de berørte områdene de neste ukene. Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Den lenge planlagte øvelsen gjennomføres av Forsvaret i siste halvdel av mars måned.

Under øvelsen vil det være aktivitet langs deler av veinettet. Disse områdene vil være skiltet spesielt, og av sikkerhetshensyn vil Militærpolitiet stoppe trafikken og informere om det som foregår.

Disse veiene blir berørt

I Sørøst-Norge vil det være mest trafikk ved Rena, Elverum, Flisa, Sessvollmoen og Jørstadmoen. Fylkesveinettet øst for Glomma mellom Flisa og Rena bli særlig berørt. Før og etter øvelsen vil det være militær kolonnetrafikk på E6 mellom Fredrikstad og Hamar, riksvei 3 mellom Hamar og Rena, riksvei 2 mellom Kongsvinger og Elverum.

I Midt-Norge vil det i hovedsak være aktivitet på Fosen og i stjørdalsområdet. Det vil ikke være aktivitet under selve øvelsen her.

I Nord-Norge vil aktiviteten i all hovedsak foregå mellom Nordkjosbotn og Narvik. Under øvelsen vil E6 og fylkesveinettet i Bardufoss og Sørreisa bli mest berørt. Før og etter øvelsen vil det blant annet være kolonnetrafikk på riksvei 80 mellom Bodø og E6, E10 mellom Bjørnefjell og Tjeldsundbrua og fylkesveinettet mellom Bardufoss og Sørreisa. I tillegg vil det være aktivitet i Bodø og på Porsangermoen.

Sjekk trafikkinformasjon

Statens vegvesen oppfordrer trafikanter og øvrig publikum til å følge med på trafikkinformasjon og informasjon som gis av Forsvaret og andre myndigheter om øvingsaktiviteten.

– Dette er spesielt viktig for trafikanter i de områdene som blir berørt under selve øvelsen. Generelt oppfordrer vi trafikantene til være ekstra oppmerksomme og beregne litt ekstra kjøretid, sier Karbø.

Les mer om øvelsen på Statens vegvesens nettsider.

Les mer om øvelsen på Forsvarets nettsider

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.