Over halvparten av de nye sykemeldte har koronarelaterte diagnoser

BILDET: Direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen

Sist uke ble 3 849 personer i Vestfold og Telemark sykemeldt. 1 969 av disse (51 prosent) med en koronarelatert diagnose. Det er 71 prosent flere sykmeldte enn i samme periode i 2020.

NØKKELTALL
Sykefravær i Vestfold og Telemark

Uke 7, 2022

 

· Antall nye sykemeldte: 3 849

· Antall sykemeldte med koronarelatert diagnose: 1 969

· Antall nye sykemeldte i Norge: 55 738

· Antall sykemeldte med koronarelatert diagnose i Norge: 28 851

 

Stabilt

-Situasjonen er den samme som i uke 6. Antallet nye sykemeldte i Vestfold og Telemark er fortsatt høyt, men den kraftige veksten vi har sett de siste ukene har stoppet opp. Vi ligger et par uker etter utviklingen i Oslo, Viken og Innlandet, hvor veksten i antall sykemeldte toppet seg i uke 5, sier Tønnessen

Næringer

Hele 63 prosent av de nye sykemeldingene innen overnatting og serveringsvirksomhet skyltes en koronarelatert diagnose. Tilsvarende tall i varehandelen er 57 prosent, i bygg og anleggsektoren 53 prosent, innen undervisning 51 prosent, mens industrien samt helse- og sosialtjenester begge opplevde at 49 prosent av de nye sykefraværstilfellene skyltes korona i uke 7.

Bekymringsfullt
Direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen er bekymret for at det høye sykefraværet gjør situasjonen krevende for mange arbeidsplasser.

– Selv om den kraftige veksten ser ut til å ha avtatt fører det høye sykefraværet til bemanningsutfordringer for mange bedrifter og bransjer. Smittespredningen kan forverre seg etter vinterferien siden mange reiser og folk møtes i større utstrekning enn vanlig. Vi vet at det i flere bransjer er svært krevende å få tak i vikarer med nødvendig kompetanse, og jeg er bekymret for hvordan det høye fraværet vil påvirke bedrifter og arbeidsmarkedet både på kort og lengre sikt, sier Terje Tønnessen direktør i NAV Vestfold og Telemark.

Antall nye sykemeldte har gått opp eller holdt seg stabilt i alle fylker bortsett fra Oslo, Viken, Nordland og Innlandet, hvor tendensen er fallende

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.