Over halvparten av oss mottok ytelser fra NAV i 2022

28. mars, 2023

12:27

Ingen kommentar

NAV utbetalte 46 milliarder kroner i ytelser og alderspensjon til personer bosatt i Vestfold og Telemark i 2022. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med 2021. 56 prosent av innbyggerne i fylket mottok minst en ytelse fra NAV i 2022.

– NAV utbetalte 126 millioner til personer i Vestfold og Telemark hver eneste dag i 2022. I 2022 fikk mer enn halvparten av innbyggerne i Vestfold og Telemark ulike ytelser eller pensjon fra NAV. Det viser at NAV er en viktig aktør i manges liv, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

– Det blir stadig flere eldre, og utbetalingene fra NAV fremover vil fortsette å øke. Derfor er det viktig at vi jobber for å sikre at de som kan og vil arbeide skal få muligheten til det. Et inkluderende arbeidsliv vil bidra til et fungerende velferdssamfunn også i framtida, sier Anundsen.

Dagpengeutbetalingene halvert

Utbetalingene til dagpenger var 52 prosent lavere enn i 2021. Det skyldes den lave arbeidsledigheten i 2022, og den høye ledigheten i 2021 som konsekvens av smittevernsrestriksjonene under koronapandemien.

 Pensjonsutbetalingene er høyest

24 milliarder ble utbetalt i alderspensjon i Vestfold og Telemark i 2022, og 22 prosent av befolkningen her mottok pensjon fra NAV. Det er tre prosent høyere enn landsgjennomsnittet, og skyldes at Vestfold og Telemark har en høyere andel eldre. Pensjonsutbetalingene i Vestfold og Telemark økte med seks prosent i 2022.

– Folk lever lengre og pensjonsutbetalingene øker. Derfor er det viktig å øke oppmerksomheten på et inkluderende arbeidsliv også for den eldste delen av arbeidsstyrken som ofte har lang og verdifull kompetanse. Det blir viktig for et arbeidsliv hvor kompetanse er et knapphetsgode i mange bransjer, sier Anundsen.

Også økning i utbetalinger til syke og uføre

Uføretrygd er den nest største ytelsen med utbetalinger på 11 milliarder kroner i 2022 i Vestfold og Telemark – en økning på 5 prosent. Utbetalingene av sykepenger og arbeidsavklaringspenger økte også med 7 og 10 prosent.

Store forskjeller mellom kommunene

I Vestfold og Telemark er Kragerø den kommunen hvor høyest andel av befolkningen mottok stønad fra NAV i 2022 med 61 prosent, etterfulgt av Tinn med 60 prosent. Kommunene hvor lavest andel av befolkningen mottok ytelser fra NAV er i Vinje med 52 prosent og Tønsberg med 53 prosent.

– Særlig alderssammensetningen i kommunene påvirker disse tallene. Kragerø og Tinn er kommunene med høyest andel pensjonister, samtidig som de har mange innbyggere som mottar helseytelser. Tønsberg har lavest andel pensjonister og lavere andel uføre enn gjennomsnittet i fylket, sier Anundsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *