På el-sykkel i nasjonalparken

17. februar, 2022

17:29

Ingen kommentar

El-sykler kan gi økt slitasje på naturen og forstyrre dyrelivet. Samtidig gir de nye brukergrupper tilgang til fjellheimen, viser en undersøkelse fra Jotunheimen.

Det selges snart mer el-sykler enn vanlige sykler i Norge, og flere steder i Europa har el-sykkelen allerede gått forbi på salgsstatistikken. Prognosene tilsier en ekstrem vekst. El-sykler gjør det mulig for flere å sykle både lengre, flere høydemeter og fortere i spesielt bratt terreng, og el-syklistene vil innta stier og naturområder hvor vi knapt har sett syklister tidligere.

– Ekstra kraft gjør det enklere å sykle på stier og hovedspørsmålet er hvordan belastningen vil bli på naturen, sier NINA-forsker Vegard Gundersen.

Sammen med kolleger i NINA har han evaluert effekten av at det ble åpnet for el-sykling på Glitterheimvegen i Jotunheimen nasjonalpark, og resultatene er presentert i NINA Rapport 2095 – El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim.

Slitasje og forstyrret dyreliv

– I Norge er vi i en tidlig fase, hvor folk ikke har utforsket mulighetene som el-sykler gir fullt ut. Men vi vet fra andre studier at det vil ekspandere og at vi vil få større terrengslitasje, sier Gundersen.

Slitasjen gjør seg særlig gjeldende i oppoverbakker, hvor det uunngåelig blir mer spinning med høyere fart og mer kraft.

– Når nye områder tas i bruk får vi også mer forstyrrelse av dyreliv, påpeker Gundersen.

Lovlydige syklister i Jotunheimen

Samtidig viser evalueringen fra Jotunheimen at det er mulig å håndtere økt bruk av el-sykler.

– Folk er både opptatt av og flinke til å overholde reglene i nasjonalparken, forteller Gundersen.

Så langt er det imidlertid bare mellom 5 og 6 % av syklistene inn til Glitterheim som benyttet el-sykkel. Det steinete terrenget i Jotunheimen er dessuten såpass krevende at det uansett begrenser bruken utenfor den tillatte strekningen. Det begrenser muligheten til å overføre kunnskapen til andre verneområder.

– Det vil bli interessant å se hvordan el-sykling vil slå ut i nasjonalparker med tilgang til lettere terreng enn i Jotunheimen, dersom det blir gitt mulighet til det, sier Gundersen.

Åpner naturen for nye brukergrupper

Ett av de mest positive funnene fra evalueringen er at el-sykkelen gjør nasjonalparken tilgjengelig for nye brukergrupper, som folk i dårlig fysisk form, eldre og funksjonshemmede.

– Jotunheimen er et verneområde som egentlig er nokså utilgjengelig for mange. Ved å åpne opp for el-sykling, kan flere ta i bruk fjellområdet, sier Gundersen.

Turen inn til Glitterheim er sett på som en familievennlig tur, og med el-sykkel kan enda flere i storfamilien bli med inn.

– De som er dårligst til beins kan da for eksempel kose seg på Glitterheim, mens resten av familien går i fjellet.

Hele 67 % av personene forskerne spurte var positive til el-sykling langs Glitterheimsvegen, og det viktigste argumentet var nettopp et ønske om å gi alle mulighet til å bruke vegen.

Rokker ved definisjonen av friluftsliv

De fleste som svarte på spørreundersøkelsen i Jotunheimen mente at el-sykling kun burde være tillatt på et utvalg veger og stier, selv om de i utgangspunktet var positive til el-sykling langs grusvegen inn til Glitterheim.

I 2017 ble reglene for el-sykler endret slik at det ikke lenger gjelder et offentligrettslig forbud mot å bruke el-sykler i utmark, unntatt i verneområder og Marka.

Gundersen forteller at befolkningen er todelt i synet på el-sykler i naturområder. Mange er mot det, men mange er også for det.

– Tradisjonelt friluftsliv er skånsom bruk av naturen med henblikk på naturopplevelse og med bruk av enkle hjelpemidler. El-sykkel rokker ved denne oppfatningen, og det er polariserte meninger i befolkningen. Og når en åpner opp for el-sykkel, hva da med el-motorer på andre fremkomstmidler? Det er en interessant diskusjon!

Foto: Vegard Gundersen/NINA.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *