Pasientene krever at Kjerkol avvikler bøtelegging av fastlegene

23. januar, 2022

20:50

Ingen kommentar

Stoffskifteforbundet frykter for folks liv og helse når fastleger kan få bøter for å skrive ut legemidler i strid med folketrygdloven eller blåreseptforskriften. Pasientorganisasjonen mener helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må avvikle ordningen med overtredelsesgebyr.

-Når fastlegene blir presset til å få gebyrer for å skrive ut medisiner på blå resept, vil de skrive ut på hvit resept, og da må pasientene betale for medisinen selv. Det skaper sosiale forskjeller mellom de som har råd til å betale for medisinene selv og de som ikke har det, sier Eddy Kjær, generalsekretær i pasientorganisasjonen Stoffskifteforbundet.

Fra og med 1. januar 2022 kan fastleger bøtelegges for å skrive ut legemidler i strid med folketrygdloven § 5-14 eller blåreseptforskriften.

Frykter for pasientsikkerheten

Stoffskifteforbundet forventer at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol avvikler ordningen, og øker finansiering av fastlegetjenesten gjennom økte bevilgninger til forskning i primærhelsetjenesten, flere medisiner på blå resept og økte rammer til rekruttering av leger.

– Det er en risiko for at pasienter med dårlig økonomi ikke henter ut medisinene, og det vil ha konsekvenser for folks liv og helse. Folk vil bli sykere av en ordning som straffer fastlegene, utdyper Kjær.

Færre medisiner til pasientene

Stoffskiftesykdommer er en av mange sykdommer med diffuse symptomer, og hvor pasienter kan komme i en gråsone hvor man må prøve ut flere medisiner som reelt sett kan gjøre dem friskere.

– Tid mellom fastlege og pasient er derfor en forutsetning for god kvalitet i legetjenestene. Innføring av gebyr presser en fastlegeordning i krise enda mer på tid og hvilke medisiner som skal skrives ut. Fastlegene har nå enda færre medisiner å velge mellom som er på refusjon gjennom Helfo, og dermed mindre mulighet til å gi pasientene individuelt tilpasset medisinsk behandling, mener Kjær.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *