- Tallene regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett bekrefter våre beregninger for årets pensjonsøkning, i tråd med lønns- og prisstigningen, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. (Foto: Johnny Syversen)

– Pensjonsøkning som forventet

12. mai, 2023

08:57

Ingen kommentar

Pensjonistforbundet er fornøyd med at reguleringsregimet vi bidro til å få på plass i 2021, der pensjonene reguleres med gjennomsnitt av pris og lønn, viser seg å fungere. I en tid med sterk prisstigning, får dermed også pensjonistene en nødvendig regulering av sine inntekter.

Tallene som er lagt fram fra regjeringen torsdag samsvarer med våre beregninger, og gir også pensjonistene en rettmessig kompensasjon for prisstigningen fra i fjor.

Med anslagene i revidert budsjett blir pensjonsøkningen 6,91 prosent på årsbasis, med en økning av pensjonene på 8,54 prosent fra 1. mai.

– Utover dette vil vi i trygdeoppgjøret blant annet kreve kompensasjon for et etterslep på 2,2 milliarder kroner som stammer fra 2021, sier forbundsleder Jan Davidsen. – Vi savner tiltak rettet mot de laveste og midlere pensjonene. LO fikk berettiget skryt for styrket lavtlønnsprofil på lønnsoppgjøret, og vi kommer til å kreve tilsvarende i vårt oppgjør. Alle våre krav vil bli fremmet i møte med regjeringen mandag 15. mai, som er datoen trygdeoppgjøret starter.

Mange pensjonister har merket at skatten har økt i år. Det har skjedd til tross for at regjeringen lovet lavere skatt for lave og midlere inntekter. Blant annet ville enslige minstepensjonister fått en skatteøkning på om lag 4.300 kroner.

– Pensjonistforbundet har reagert sterkt på dette, og mente at regjeringen måtte bruke revidert budsjett til å rette opp i de urimelige skatteøkningene. Vi er tilfredse med at regjeringen nå retter opp tabben fra det opprinnelige statsbudsjettet, slik at enslige minstepensjonister fremdeles slipper å betale skatt. Dette er dermed ikke en reell skattelette, men et nødvendig grep for å rette opp skjevhetene i skattesystemet, understreker Davidsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *