Tekst: Pia Leskovsky

Onsdag 19. juni inviteres deltakere og andre involverte til samling på Flint Esso Arena. Her blir det både trening, sosial mingling og taler fra de ulike forskerne.

Gåfotball er for godt voksne damer og menn, og er en raskt voksende sport som har kommet for fullt til Norge. Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen og flere, sørger Flint Gåfotball og Tønsberg kommune for å samle personer med demens til å spille. Leder Kjell Einar Hamnes var den som tok initiativet til prosjektet. Etter at klubben startet med gåfotball i 2021, ble trening med demente etter hvert en mulighet han så for seg. Han fikk tidlig med seg Anne Flaatten, daværende leder i Tønsberg og Færder demensforening, og siden høsten 2023 har de to vært pådrivere for det hele.

Positiv utvikling

Laget har vokst fra 5 til 11 deltakere, som alle gleder seg til trening en gang i uken. I tillegg til gåfotball, er de innom ulike øvelser innen koordinasjon og balanse der klubben har fått innspill fra forskerne. Flere deltakere har hatt god utvikling. Øvelsene går stadig raskere, og noen har kastet stavene de hadde med seg første gangen. USN er koblet inn på forskning, og det blir tatt jevnlige målinger av alle deltakerne. Så langt er forskerne veldig fornøyd.

– Det er litt strengt, og begrenset hva de kan si. Men vi har fått tilbakemeldinger om at utfra det de har observert, ser det bra ut. Vi har merket enorm endring fra første trening. De var litt ute av balanse, spesielt når de skulle gå bakover. Nå har de blitt bedre til å føre ballen med begge ben. Gunnar (93) satt ny rekord med 14 mål i forrige uke, forteller Kjell Einar.

Interessen er stor

Pårørende er veldig positive, og de synes det er morsomt å se utviklingen deltakerne har. Gåfotball er både aktivt og sosialt på samme tid, og det gir en meningsfull hverdag for de eldre. Etter trening er alle samlet til brødskiver, vafler, kaffe og hyggelig prat rundt bordet. Da sitter latteren løst.
–  Det en blid gjeng. Alle deltakere, pårørende og frivillige har blitt kjent, og det er et kjempebra lag. Det er hyggelig å gjøre noe for folk som setter så pris på det. Èn ting er at deltakerne har fått utbytte av det, men de frivillige har fått like mye igjen. De har fått en helt annet syn på demens, og det er mange som vil være med å bidra, sier Anne.
«Gåfotball for personer med demens» kan føre til bedre helse og livskvalitet, noe som gjør at flere kan bo hjemme lenger. Tønsberg er foreløpig eneste kommune som holder på med dette, men flere andre fotballklubber har vist sin interesse. Håpet er at det snart vil utvikle seg til andre steder i Norge. Etter at prosjektet er ferdig blir det liggende en veileder i Nasjonalforeningen, som er for hele landet. Det er en mal på hvordan det bør drives. I tillegg jobbes det med å ferdigstille en treningsøvelse-veileder. Høgskolen i Østfold planlegger dessuten et utvidet studie med Tønsberg Gåfotball og flere andre klubber som etter hvert kommer i gang, som senere skal sammenlignes med forskning fra Skottland og England. Men først er det sesongavslutning. Flint Gåfotball tar en pause i sommer, og starter opp igjen i august.