Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mottok planen for utbygging av ladestasjoner langs riksveinettet for tunge kjøretøy i Lillesand mandag fra Ove Myrvåg i Statens vegvesen (t.v.) og Finn Aasmund Hobbelstad i Nye Veier (t.h.). Foto: Edvard Andersen, Samferdselsdepartementet.

Plan for utbygging av ladestasjoner av tunge kjøretøy er klar

27. juni, 2023

07:38

Ingen kommentar

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimaforpliktelser og klimamål. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass en plan for hvordan ladetilbudet til elektriske lastebiler kan utvikles, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

-Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i kampen for utslippskutt som elektriske personbiler er allerede. Men det forutsetter lademuligheter. Med denne planen kan vi ta viktige skritt på veien mot elektrifisering av tungtransporten, sier Nygård.

Planen for utbygging av ladestasjoner langs riksveinettet for tunge kjøretøy er en oppfølging av den nasjonale ladestrategien som regjeringen la fram i desember. Planen er laget av Statens vegvesen, i samarbeid med Enova og Nye Veier. Samferdselsministeren mottok planen mandag.

Plan for hvor man bør etablere ladeplasser først

Planen viser hvor trafikkstrømmene er størst, og langs hvilke strekninger det er fornuftig å etablere et tilbud først. Den viser også raste- og døgnhvileplassene som kan egne seg for tungbillading.

– Jeg tror det er mulig å få til en tilsvarende utvikling for tunge biler som den vi har sett for personbiler, men det forutsetter at lastebiler som skal dekke lange strekninger kan lade underveis. Ladingen må dessuten kunne kombineres med sjåførenes lovpålagte pauser. Denne planen for ladestasjoner langs riksveinettet er et viktig skritt på veien for å få til et godt ladetilbud også for tunge biler, sier Nygård.

Hittil i år er nesten 10 prosent av nye lastebiler elektriske. Målet er at langt flere skal bytte ut dieselbilen med en som går på strøm.

– Veitrafikken står i dag for 18 prosent av norske utslipp, og omtrent en tredjedel av dette er fra tunge biler. Det betyr at utslippene fra tunge biler må ned. Hvis vi ikke skal kutte kraftig i transportomfanget, må vi erstatte fossile kjøretøy med nullutslippskjøretøy. Med denne planen mener jeg vi er et godt skritt på veien, sier Nygård.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *