Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2021

17. februar, 2022

18:00

Ingen kommentar

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en solid avslutning på 2021, og i 4. kvartal ble resultatet før skattekostnad 2.085 millioner kroner.

For året 2021 oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skattekostnad på 4.774 millioner kroner, en økning fra 338 millioner i 2020.

I forhold til 2020 er resultat økningen på over 4,4 milliarder kroner, en vesentlig del av økning forklares av oppjusterte markedsverdier på eiendomsporteføljen og på inngåtte fastrenteavtaler.

– Korrigert for dette kan vi i 2021 presentere en resultatvekst før verdiendringer på 7 %, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

– Vi er godt fornøyde med å kunne presentere en solid resultatvekst også i 2021, et år preget av skiftende rammebetingelser for kjøpesentervirksomheten vår grunnet koronapandemien uttaler Sperre.

Øker utbytte

Styret har valgt å foreslå et utbytte for 2021 med 6,50 kroner per aksje, en økning fra 5,00 kroner for 2020.

Høy omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 5 av landets 6 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 4. kvartal var 17,1 milliarder kroner, en vekst fra samme periode i fjor på hele 4,6 prosent. For året 2021 var butikkomsetningen 55 milliarder kroner, en økning på 3,8 prosent fra 2020.

– Omsetningstallene bekrefter at kjøpesentrene har styrket sin posisjon som populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser gjennom pandemiårene, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikkeiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo området. Næringseiendommer utgjør 29 prosent av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 4. kvartal var konsernets investeringer 194 millioner kroner, mens de samlede netto investeringer i 2021 ble 559 millioner kroner. Korrigert for eiendomssalg var konsernets brutto investeringer i 2021 928 millioner kroner, på linje med foregående år.

Konsernets største pågående prosjekt er oppføring av to logistikkbygg på Gardermoen på rundt 46.000 kvadratmeter.

– Olav Thon Eiendomsselskap arbeider med flere større eiendomsprosjekter, hvor gjennomføringen avhenger av markedsforhold og offentlige tillatelser. Vi er optimistiske med tanke på å kunne igangsette nye prosjekter i 2022 uttaler Sperre.

Fremtidsutsikter

– Veksten i norsk økonomi øker igjen, og forholdene i norsk økonomi er i ferd med å normaliseres. Konsernets solide markedsposisjon og finansielle stilling bidrar til at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover avslutter Arne B. Sperre.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *