Referat fra styremøte i Nøtterøy Pensjonistforening

25. januar, 2023

10:20

Ingen kommentar

Styremøte ble  avholdt 16. januar i skolestua på Fagertun.

Referent Lill Marian Ray Caplan

Til stede: Magne Tuxen, Oddrun Paulsen, Merethe Dahl, Berit Hernes- Jacobsen, Gunnar Svendsen, Roar Granlund, Annelise Bryde, Lill Marian Ray Caplan Og Øyvind Brevik. Forfall: Bente Skaug.

1.2023.    Årsberetningen ble lest av Oddrun Paulsen.  Godkjent og underskrevet.

2.2023.   Regnskap ble lest av Oddrun Paulsen.  Regnskapet ble godkjent.

3.2023.   Gjennomgang av årsmøte ved Merethe Dahl.  Den 02. februar 2023 kl. 12.00

Teie kirke.

 • Åpning ved: Magne tuxen.
 • Møte leder: Merethe Dahl
 • Sekretær:     Oddrun Paulsen
 • Valg av to til underskriving av protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Valg av nye styremedlemmer. Foreslått: Olaug Bekmann og Olav Tofte Larsen
 • 16.01.2023 er det ikke kommet inn noen forslag til årsmøte.
 • Magne Tuxen vil orientere om plan og innhold for første halvår for medlemsmøtene i 2023.
 • 02.2023.  Foredrag ved Halvor Linquist fra eldre rådet i Ferder kommune.
 • 05.2023.  Vil Camilla Wulff Berglund bli spurt om å fortelle om Torås Fort.
 • 05.2023.  Tur til Torås Fort.
 • 06.2023.   Vil Inga Merethe Kittang skaffe en som kan informere om hjelpemidler for hørselshemmede.
 • Styret vurderer flere turmuligheter:
 • Tur til Flor og Fjære
 • Båt tur til Bolærne.
 • Det kan også bli en orientering av Berit Hernes- Jacobsen og Gunnar Svendsen ang. velferdsteknologi på et medlemsmøte.
 • Den 01. juni blir det den siste medlemsmøte før sommeren.  Her blir det servert rømmegrøt.
 • Takk til styremedlemmer som går ut av styret ved Magne Tuxen.

4.2023.   Medlemsmøte i forlengelse av årsmøte 02.02.2023. Foredrag av Halvor Lindquist. Servering og Åresalg.

5.2023     Orienterings saker.

 • Søknad om Dam midler for prosjektet: Mat som medisin er avslått.
 • Areal plan fra Færder kommune 2023 – 2035.  Her vil Ove Gran bli forespurt om å lage en uttalelse for foreningen innen fristens utløp den 20.02.2023.  Berit Hernes Jacobsen vil eventuelt påta seg oppgaven.
 • Deltagelse til årsmøte i Vestfold pensjonist forening, mars 2023.  Magne Tuxen ønsker å ha med Olaug Bekmann og Olav Tofte Larsen.
 • Den 08. mars skal Berit Hernes- Jacobsen og Gunnar Svendsen på samling om teknologi i Oslo.  Det er planlagt 400 teknologi ambassadører i Norge.
 • Det er foreslått uformelle kafe-treff for medlemmer på Nøtterøy bakeri, kl. 13.00 de tre siste torsdagene i mnd.
 • Medlemsmøtene blir 1. torsdag i mnd. minus april, juli og august

I desember blir det julebord. Styret vil undersøke om vi kan ha det på Gimle i år

6.2023    Etter årsmøte i februar må det nye styret konstituere seg. Pensjonistforbundet sentralt skal ha oversikt over hvem som er leder, sekretær, kasserer og  dataansvarlig. Skjema for å registrere dette får vi tilsendt.

7.2023.   Golf. Magne Tuxen mener at golf aktiviteten kan gi foreningen flere nye medlemmer. Denne aktivitet en ny og foreningen har fått et tilbud som gir våre medlemmer litt reduksjon i prisen og derfor må man være medlem i vår forening for å nyte godt av dette.  Forbundet sentralt har midler som skal brukes til «Nye Arenaer» og vi mener at dette tilbudet til pensjonister kommer inn under dette og vil søke om midler til dette tiltaket.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *