Styret i Nøtterøy Pensjonistforening. F. v.: Styremedlem Gunnar Svendsen, styremedlem Roar Granlund, kasserer Oddrun Paulsen, styreleder Magne Tuxen, Vara Øivind Brevik, styremedlem Berit- Hernes Jacobsen, og sekretær Lill Marian Ray Caplan.

Referat fra styremøte i Nøtterøy Pensjonistforening

9. november, 2022

20:29

Ingen kommentar

Styremøtet ble avholdt 31. oktober i Teie arbeidskirke

Tekst: Lill Marian Ray Caplan

Disse var til stede:  Leder Magne Tuxen, Berit Hernes Jacobsen, Oddrun Paulsen, Lill Marian Ray Caplan, Anne Lise Bryde. Roar Granlund og Gunnar Svendsen. Forfall: Bente Skaug og Øyvind Brevik.

– Reiseleder. Sven Kristiansen har sagt seg villig til å gå inn som reiseleder.  Styret må nå beslutte hvor og når reisen skal foregå.  Sven K. vil ordne resten.

– Innhold i medlemsmøtene 2023.  Generell orientering, fremdrift. Styret diskuterte muligheten av å utvide  medlemsmøtene med en time.  Kl. 12.00 – 15.30. Dette bør sjekkes med Teie Arbeidskirke om det er mulig og vi bør ta det opp med deltakerne på neste møte.  Av innhold må det bli en blanding av foredrag, Quiz og underholdning. Og som vanlig servering og åresalg.

– Medlemsmøte 03.11.22.  Her skal Alex Wali ha foredrag om trafikkregler.

– Det framlagte forslag for møtedager i 2023 ble godkjent.

– Leder refererte fra møte ang. eldre bølgen 28.09.22 i Larvik kulturhus: Det var foredrag, gruppediskusjon, og paneldebatt om boforhold for eldre.  Til slutt var det en orientering fra kommune direktør i Lyngdal om et bolig prosjekt der.

– Leder orienterte og fra eldreråds møte 24.10.2022, Hvor han holdt et foredrag om mat som medisin.

– Leder orienterte fra konferansen «Et aldersvennlig samfunn» som han deltok på i Ålesund 25.10.2022.

– Leder har hatt møter med flere kommunerepresentanter og fortalte fra møtet 30.09.2022 med Tom Mello og Richard Fossum om status og fremdrift.

– Dam Søknad, status. Færder kommune har trukket seg fra søknad angående Dam midler. Men leder ønsker videre samarbeid med Hilde Kari Maurstad.  Han foreslo også videre samarbeid med Gun Helene Asky om foredrag om «Mat som medesin» på medlemsmøtene. Men det ble ikke fattet endelig vedtak om dette.

– Budsjett, regnskap, årsmeldig, fremdrift.  Hvem skal gjøre hva, og hvilke frister har vi. Det må også avtales i god tid ang. underholdning på medlemsmøter.

– Nøtterøy pensjonist forening blir 75 år i 2023 og er en av de eldste foreningene i landet. Skal vi markere dette?

– Styremøte 21.11.22.  Her får vi besøk av leder Else Bjørg Thorbjørnsen og fylkessekretær Janet Dortea Apeland fra Pensjonistforbundet Vestfold for å presentere seg.  Ved avslutning av møtet vil bli servert pizza og drikke stil styret. Møtet holdes i Skolestua på Fagertun.

-Berit og Gunnar har gjort en avtale med eldre rådet ang. teknologi. De håper på et møte i januar 2023.

– Møteleder på årsmøtet. Oddrun foreslo å spørre Merethe Dahl om å lede årsmøte 02.02.2023.

– Årsmelding og regnskap, årsplan og budsjett for 2023 må behandles og godkjennes på vårt styremøte 16.01.2023. Viktig at årsplanen gjøres klar da underholdning og foredrag ofte må avtales i god tid for å få tak i de vi ønsker. Før årsmøtet må vi ha klar alle som skal velges for 2023.

– Leder skal ha møte med noen nye mulige kandidater til styret.

– Medlemsmøte 03.11.22 . Her skal Berit snakke med kjøkken komiteen ang. fortsettelse i 2023. Berit skal også orientere om Teknologiutstillingen på Farmandstredet og opplyse at det er drop in.

– Gunnar foreslo at leder burde ta med nestleder på møter utenfor foreningen. Oddrun pekte på betydningen av at flere i styret ble med på slike møter.

– Julebord.  07.12.22. kl. 18.30  Tollboden. Per Martin og Øyvind spiller til dans.

– Strømstadtur 16. november har 39 påmeldte.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.