Rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft

19. mai, 2022

06:22

Ingen kommentar

NAVs bedriftsundersøkelse for 2022 viser at etterspørselen etter arbeidskraft i Vestfold og Telemark ikke har vært høyere siden 2008. Mange bransjer opplever mangel på arbeidskraft nå. Samtidig er mange arbeidsgivere i Vestfold og Telemark positive og forventer en vekst.

Resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser at bedriftene i Vestfold og Telemark totalt mangler over 6 100 personer.

– Det er bra at mange bedrifter er positive med tanke på dagens og fremtidens situasjon etter en utfordrende periode med pandemi og andre påvirkende hendelser. Nå øker rekrutteringsproblemene dramatisk, og det viktigste fremover blir å sikre arbeidskraft til de yrkene som trenger folk, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Én av fire bedrifter har rekrutteringsproblemer

23 prosent av bedriftene sa at de i løpet av de siste tre månedene hadde forsøkt å rekruttere arbeidskraft uten å få tak i personer med ønsket kompetanse, fordi det var for få eller ingen kvalifiserte søkere.

Dobling av behov for fagpersoner innen helse- og sosialtjeneste

I løpet av det siste året har behovet for fagpersoner innen helse doblet seg i Vestfold og Telemark. Mens bedrifter i bransjen sa de manglet 809 personer i 2021, svarte de at behovet er 1 620 personer i 2022. Aller størst mangel er det på helsefagarbeidere og sykepleiere.

– Det er urovekkende at årets resultater viser en dobling av mangel på fagpersoner innen helse- og sosialtjeneste. Det er viktig at vi jobber for å sikre et fremtidig behov for nok helsefagarbeidere, sykepleiere og andre med helsefaglig utdanning. NAV må, sammen med utdanningsinstitusjoner, samarbeidspartnere og arbeidsgivere hjelpe flere inn i disse yrkene. Kompetanse, opplæring og utdanning må flyttes inn på arbeidsplassene, og det vil kreve nytenking i forhold til rekruttering, samarbeid om opplæring og utvikling i bedriftene, sier Tønnessen.

Det er også en stor mangel på tømrere, snekkere, kokker, vektere og IT-ansatte.

Om NAVs bedriftsundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter arbeidskraft for de neste 12 månedene. 76 prosent av de 1215 spurte bedriftene i Vestfold og Telemark svarte på undersøkelsen og resultatene gir derfor en god indikasjon på trender og endringer i arbeidsmarkedet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *