– Vi skal prioritere tilbudet til psykisk syke i enda større grad i årene framover, sier Terje Rootwelt.

Rekordmange får psykisk helsehjelp

10. oktober, 2023

07:45

Ingen kommentar

Sykehusene i Helse Sør-Øst har aldri behandlet flere psykisk syke som hittil i år. – Aktiviteten har økt betydelig, og det gjøres en god jobb i helseforetakene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Ved utgangen av august var det registrert nesten 750.000 konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne og 375.000 konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge. Det er en økning på henholdsvis 3,2 prosent og 4,6 prosent fra året før. Sammenlikner vi med året 2019, er økningen på 5,7 prosent og 21,7 prosent.

– Selv om flere får behandling, vet vi at presset er stort og at antall henvisninger øker. Derfor skal vi prioritere tilbudet til psykisk syke i enda større grad i årene framover, sier Rootwelt. Han forteller at helseforetakene i Helse Sør-Øst legger opp til økt aktivitet – både i tilbudet til voksne og til barn og unge.

I Helse Sør-Øst er det innført flere tiltak for at enda flere skal få behandling. Det er blant annet etablert felles henvisningsmottak i alle helseforetakene. Målet med den nye ordningen er å sikre pasientene like rettigheter – enten de blir henvist til en avtalespesialist eller et distriktspsykiatrisk senter.
– Ordningen fungerer godt, og for fastlegene har det blitt enklere å henvise pasientene videre. Nå får vi dessuten brukt den totale kapasiteten innen psykisk helsevern på en bedre måte, sier Terje Rootwelt.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er også godt i gang med å styrke døgntilbudene til psykisk syke.
– Ved flere helseforetak øker antall døgnplasser, og det legges også opp til en økning der vi bygger nye sykehus, sier Rootwelt.

I tillegg til økt aktivitet i helseforetakene, har Helse Sør-Øst utvidet kapasiteten hos flere private avtaleparter.

Tirsdag 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse.

Antall konsultasjoner per august 2019–2023

2019/8 2020/8 2021/8 2022/8 2023/8
Voksne 708 651 711 764 749 407 725 922 749 441
Barn og unge 308 568 327 211 368 292 359 102 375 535

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *