Rekordmange ledige stillinger, samtidig som arbeidsledigheten øker

31. januar, 2022

19:30

Ingen kommentar

I januar var 6.290 personer i Vestfold og Telemark registrert som helt arbeidsledige. Dette utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken, og er høyere enn landsgjennomsnittet som er 2,6 prosent.

Vestfold og Telemark er det fylket med nest høyest arbeidsledighet i landet. Bare Oslo har en høyere andel med 3,5 prosent.

Flere permitterte og arbeidsledige

Siden desember har 1.100 flere personer blitt ledige i fylket. Dette har blant annet sammenheng med innstramminger i smittevernstiltakene, som førte til at mange ble permittert. 1.932 av de arbeidsledige i Vestfold og Telemark er permittert. Noe av
økningen kan også skyldes en normal sesongvariasjon, da ledigheten ofte stiger noe i januar.
Terje Tønnessen, NAV-direktør i Vestfold og Telemark, er spent på hvordan retningslinjene for smittevern og åpning av samfunnet blir fremover.
– Tiltakene knytta til smittebegrensninger fremover vil være den største påvirkningsfaktoren for utviklingen av ledigheten fremover. Koronatiltak sammen med økt smitte i samfunnet, vil fortsatt være krevende for mange næringer og bransjer, sier Tønnessen.

Jobbmuligheter

Det var 4.566 utlyste stillinger i Vestfold og Telemark i januar. Aller flest ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg. Men det var også mange utlyste stillinger i bygg og anlegg og IKT.

Delt arbeidsmarked

Det nye året er preget av store ulikheter i arbeidsmarkedet. Samtidig som mange er blitt permittert og oppsagt i noen bransjer, som reiseliv og service, ser vi at det er rekordmange ledige stillinger i andre bransjer. Helse og omsorg, bygg og anlegg, industri og IKT er bransjer med stort behov for mer arbeidskraft nå og fremover.
– Vi vet at mange næringer dropper å ansette om de ikke finner personer med den riktige
kompetansen. I denne situasjonen risikerer vi å gå glipp av utvikling og verdiskapning. Det er avgjørende at arbeidsgiverne får tak i relevant kompetent arbeidskraft for å kunne fortsette å satse fremover. Derfor må det legges til rette for at flest mulig utdanner seg til jobber i bransjer med behov for arbeidskraft, for å sikre jobb og sikkerhet for den enkelte- og for å sikre en bærekraftig utvikling i arbeidsmarkedet, sier Tønnessen.

Store variasjoner i fylket

Høyest ledighet er det i kommunene Horten med 3,7 prosent og Skien og Notodden, begge med 3,6 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *