Pukkellaks. Foto: Satsforvalteren i Troms og Finnmark/Lars Åke Andersen

Rekordstore tiltak for å stoppe pukkellaksen i sommer

10. mai, 2023

08:20

Ingen kommentar

Nesten alle de mest lakseproduserende elvene i Finnmark skal sperres i et forsøk på å stoppe fremmedarten pukkellaks i sommer.

– I Finnmark vil de fleste vassdrag mellom Hammerfest og Grense Jakobselv med et vesentlig potensial for lakseproduksjon bli forsøkt sperret av for pukkellaks i sommer. I tillegg planlegger vi å kartlegge og fange den uønskede fremmedarten i en rekke små elver og bekker i det samme området, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Vest for Hammerfest er det gitt tilskudd til å kartlegge og fjerne pukkellaks i ytterligere 25 elver. 16 av disse er i Troms.

Statlig finansierte tiltak

Til sommeren er det ventet at store mengder av den fremmede og uønskede arten pukkellaks vil forsøke å ta seg opp i elver i Finnmark og deler av Troms.

– En stor økning i bevilgninger over statsbudsjettet de to siste årene har gitt oss muligheten til å sette i verk mer omfattende tiltak i langt flere elver og med bedre utstyr enn i det forrige pukkellakssåret 2021. Det gir oss en mye bedre mulighet til å få kontroll på pukkellaksen enn vi hadde for to år siden, sier miljødirektør Ellen Hambro.

En annen stor forskjell fra 2021 er at de lokale foreningene i Finnmark er gitt økonomiske midler til å kunne ansette lønnet personell, gjennom kontrakter med Statsforvalteren i Troms og Finnmark. I 34 av de mest utsatte elvene mellom Hammerfest og Grense Jakobselv er det nå planer om bekjempelse av pukkellaks.

Ikke prøvd i så stort omfang tidligere

Det har ikke vært forsøkt på bekjempelse av pukkellaks i tilsvarende omfang tidligere, både når det gjelder antall tiltak og geografisk spredning. Strategien med å sperre av elvene bygger på den nasjonale handlingsplanen for bekjempelse av pukkellaks.

– Vi har fulgt rådene vi har fått fra den nasjonale kompetansegruppa for pukkellaks, og tiltak i de enkelte vassdragene har vi planlagt og forberedt i samarbeid med grunneiere, lokale jeger- og fiskeforeninger, bygdelag og idrettslag, sier Hambro.

Utfordrende i de største elvene

De største elvene er ekstra utfordrende å hindre pukkellaksen å komme seg opp i, på grunn av blant annet stor bredde, dybde, vannføring og mengden fisk. Neidenelven i Sør-Varanger er en av disse. Der skal pukkellaksen stoppes i laksetrappa i Skoltefossen. Pukkellaksen får da svært begrensede områder å gyte på nedenfor Skoltefossen, og i disse områdene vil den bekjempes med garn.

I Tanavassdraget har Miljødirektoratet gitt Veterinærinstituttet oppdraget med å lede arbeidet med å etablere en fiskefelle. Der skal all fisk ledes inn i det østre løpet ved Seidaholmen. Ved hjelp av videoovervåkning og et slusesystem med flere muligheter for sortering skal pukkellaksen tas ut, og den atlantiske laksen slippes videre.

– Det er med stor ydmykhet vi har tatt på oss dette oppdraget. Vi jobber hardt for å ta ut så mye pukkellaks som mulig, uten å skade den atlantiske laksen, sier prosjektleder hos Veterinærinstituttet, Roar Sandodden.

For Altaelva og andre store vassdrag lenger sør vil man lære av erfaringene fra Tanaelva, med tanke på fremtidige tiltak. I år vil Alta Laksefiskeri Interessentskap ta ut pukkellaks med garn og not.

Pukkellaksen ventet i slutten av juni

Mye utstyr skal på plass i de ulike elvene innen pukkellaksen kommer, trolig i siste halvdel av juni.

– Det lages fiskefeller og annet utstyr i Vadsø, Bodø, Trondheim, Bryne og California, og det er mange som jobber hardt for å få dette utstyret frem til riktig elv i tide. Vi er spent på hvordan vårflommen forløper, for fellene kan først monteres etter at flommen er over, sier Hambro.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.