Mina Gerhardsen. Foto: Ilja C. Hendel.

Seier for trafikksikkerheten at helseattest ikke skrinlegges

– Vi er glade for at samferdselsministeren har lyttet til oss og andre som har advart, og landet saken på en klok måte, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I forrige uke vedtok regjeringen å beholde helseattesten for eldre bilførere.

Stortinget vedtok i 2021 at den obligatoriske aldersbestemte helseattesten for bilførere over 80 år skulle avvikles. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Optikerforbundet, Personskadeforbundet, MA – Rusfri Trafikk og Trygg Trafikk frarådet å avvikle obligatorisk aldersbestemt helseattest for bilførere over 80 år.

 Vedtaket om avvikling ble fattet på tross av tydelige advarsler fra mange, tunge faginstanser. I etterkant av vedtaket har Helsedirektoratet og Statens vegvesen utredet konsekvenser, og konkluderte med at risikoen for skader, ulykker og død i trafikken ville øke.

 -Dette har vært en svært spesiell sak der de klare faglige rådene har vært satt til side. Vi er svært glade for at samferdselsministeren har satt hensynet til trafikksikkerhet først, og lyttet til kunnskapen, sier Gerhardsen

 Økt belastning for pårørende

I dag har alle, uavhengig av alder, selv ansvar for at de oppfyller helsekravene til førerrett. Men et av symptomene ved demens er manglende innsikt i eget sykdomsbilde.

 -Vi har fryktet at en avvikling av helseattesten ville skyve en større del av ansvaret for at helsekravene er oppfylt fra helsetjenesten og over på den enkelte og deres pårørende, sier Gerhardsen.

 Nasjonalforeningen blir jevnlig kontaktet på vår Demenslinje av fortvilte pårørende som bekymret for om det er trygt at mor eller far kan fortsette å kjøre bil. Også Helsedirektoratet og Statens Vegvesen har pekte på at belastningen for pårørende kunne øke dersom helseattesten ble avviklet.

 – Ingen ønsker å være til fare for seg selv og andre. Med helseattesten vil personer med demens få nødvendig hjelp til å levere inn førerkortet, og pårørende slipper det tunge ansvaret med å vokte familiemedlemmer som ikke lenger bør kjøre bil, sier Gerhardsen.

 Nasjonalforeningen for folkehelsen er glade for å ha blitt hørt i denne saken. Regjeringen har vist at de setter trafikksikkerheten først når de beholder helseattesten for eldre førere. Det vil gi tryggere veier for oss alle.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.