INK

Ser på mulighetene for vaksineproduksjon i Norden

7. februar, 2022

07:54

Ingen kommentar

BILDET: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

De nordiske landene er i gang med en felles studie for kartlegge innovasjon, utvikling og produksjonskapasitet for vaksineproduksjon.

-Den norske helsenæringen er en kunnskapsintensiv næring i vekst, og vi har gode miljøer innen utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Denne studien vil gi nyttig kunnskap om muligheter for felles nordisk samarbeid innenfor utvikling av vaksiner, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Sverige tok initiativ til arbeidet i 2021, og det har vært et godt samarbeid mellom de nordiske landene for å få på plass oppdraget.

Studien skal kartlegge offentlige og private virksomheter, og ressurser knyttet til utvikling og produksjon av vaksiner i de ulike landene. Innovasjon Norge deltar fra norsk side og vil ha dialog med norske miljøer.

– Europeisk samarbeid er avgjørende for å ivareta Norges tilgang til kritiske legemidler og vaksiner. Helse er en integrert del av EUs industristrategi, og utviklingen av en konkurransedyktig europeisk helsenæring er en forutsetning å realisere en styrket helseberedskap. Det nordiske samarbeidet og denne studien kan være et bidrag inn i dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Arbeidet koordineres av det svenske innovasjonsmyndigheten Vinnova og studien skal ferdigstilles i løpet av våren 2022. Departementene vil vurdere videre oppfølging når studien foreligger.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *