INK

Ser på mulighetene for vaksineproduksjon i Norden

BILDET: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

De nordiske landene er i gang med en felles studie for kartlegge innovasjon, utvikling og produksjonskapasitet for vaksineproduksjon.

-Den norske helsenæringen er en kunnskapsintensiv næring i vekst, og vi har gode miljøer innen utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Denne studien vil gi nyttig kunnskap om muligheter for felles nordisk samarbeid innenfor utvikling av vaksiner, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Sverige tok initiativ til arbeidet i 2021, og det har vært et godt samarbeid mellom de nordiske landene for å få på plass oppdraget.

Studien skal kartlegge offentlige og private virksomheter, og ressurser knyttet til utvikling og produksjon av vaksiner i de ulike landene. Innovasjon Norge deltar fra norsk side og vil ha dialog med norske miljøer.

– Europeisk samarbeid er avgjørende for å ivareta Norges tilgang til kritiske legemidler og vaksiner. Helse er en integrert del av EUs industristrategi, og utviklingen av en konkurransedyktig europeisk helsenæring er en forutsetning å realisere en styrket helseberedskap. Det nordiske samarbeidet og denne studien kan være et bidrag inn i dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Arbeidet koordineres av det svenske innovasjonsmyndigheten Vinnova og studien skal ferdigstilles i løpet av våren 2022. Departementene vil vurdere videre oppfølging når studien foreligger.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.