VANSKELIGE LIV: Frelsesarmeen møter mange som sliter med økonomien og sin fysiske og psykiske helse. Her fra Slumstasjonen i Oslo med leder Irene Mathisen.

Slår helsealarm: Folk får ikke sove og har mindre fremtidstro

25. september, 2023

08:43

Ingen kommentar

Folk som nå sliter med å få endene til å møtes sover mindre, er mer ensomme og har mindre tro på fremtiden. Nå slår Frelsesarmeen alarm om folks psykiske helse.

Nær 1 av 4 nordmenn svarer i en ny undersøkelse Opinion har gjort for Frelsesarmeen at økonomien er ganske eller svært utfordrende – det går også hardt utover psyken.

– Mange av disse menneskene treffer våre folk hver eneste dag rundt omkring i landet. Det er også personer som sliter med angst, depresjon og med å finne mening i tilværelsen. Den økonomiske krisen mange opplever har også blitt en utfordring for folks psykiske helse, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen.

Av de som nå sliter med å få det til å gå rundt har 8 av 10 opplevd indre uro og nervøsitet på grunn av sin økonomiske situasjon.

– Vi ser spesielt at mange foreldre kommer til oss og har utfordringer med sin psykiske helse fordi de ikke får hverdagen til å gå rundt. Dette påvirker også barna. Dessverre kan barn i lavinntektsfamilier bli mer isolert enn andre barn. Frelsesarmeen har ulike tilbud og aktiviteter som skal forhindre utenforskap, sier Herikstad.

7 av 10 svarer at de har opplevd håpløshet og mangel på tro på fremtiden det siste halve året. I hele befolkningen svarer nær 3 av 10 det samme.

Mindre søvn – mer skam

Det er også stadig flere nordmenn som sliter med å få sove på grunn av sin økonomiske situasjon.

Da Frelsesarmeen spurte om dette før sommeren svarte 1 av 5 nordmenn at de flere ganger den siste tiden hadde vært søvnløse på grunn av sin økonomiske situasjon. Nå svarer 1 av 4 det samme.

Blant de som sliter økonomisk er det hele 66 prosent som har opplevd søvnløshet på grunn av økonomiske bekymringer, og mange oppgir at det skjer ganske eller svært ofte. Enda flere svarer at de har blitt nedstemt av sin økonomiske situasjon.

– Nå er det viktig å være et medmenneske, prøve å se din neste og få de til å oppsøke profesjonell hjelp om nødvendig, sier Herikstad.

Ensomhet

Dårlig økonomi er også forbundet med skam og utenforskap. Over halvparten av de som nå har utfordrende økonomi, svarer at det har ført til utenforskap, skam og skyldfølelse.

8 av 10 sier de har droppet sosiale aktiviteter og/eller fritidsaktiviteter og flertallet har følt seg ensomme.

– Dette overrasker oss dessverre ikke. Vi vet at ensomhet, utenforskap og kronisk stress henger sammen med økonomisk situasjon. Det er veldig fint at mange nå stiller opp for hverandre. Vi vil gjøre det vi kan der vi er til stede og håper helsevesenet gjør det samme for alle de som nå trenger ulik form for helsehjelp. Fra før vet vi også at 61 prosent av de som sliter økonomisk nå dropper å oppsøke helsehjelp som lege og tannlege, avslutter Herikstad.

Frelsesarmeen har omlag 300 enheter rundt omkring i Norge. En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet, rusavhengighet, de som sitter i fengsel, de som er utsatt for omsorgssvikt, ofre for menneskehandel,  psykisk syke, pårørende, arbeidsledige og arbeidsinnvandrere.

Undersøkelsen fra Opinion ble utført i uke 34 og 35 blant et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer over 18 år.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *