Søk om kirkemidler

-Stortinget har bevilget en tilskuddspott på totalt 20 millioner til sikring av våre viktige kulturhistoriske kirkebygg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I år prioriterer vi søknader for tak, vegger og murer for å sikre våre verdifulle steinkirker fra middelalderen.

Søknadsfristen er 18. mars. Tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett, og departementet har bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene.

– Mange eldre kirker er i dårlig stand til tross for iherdig innsats fra kirkevergene rundt om i landet. Særlig i en tid med ekstraordinære utgifter i kommunene vil et tilskudd til klimasikring av kirkene være viktig bidrag for å sikre disse kulturminnene. Det er også et steg på veien for å sette i stand steinkirker fra middelalderen fram mot tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe.

I samarbeid med Barne- og familiedepartementet, KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kirkerådet har Riksantikvaren valgt å spesielt invitere eiere av middelalderkirker i stein til å søke om tilskudd. I Norge har vi 159 middelalderkirker bygget av stein.

– Vi vet at middelalderkirkene i stein har betydelig dårligere tilstand på yttersiden av vegger og tak enn de øvrige kirkene. De har også flere utfordringer knyttet til murverket. Klimaendringene kommer til kirkene også, og det er derfor viktig å sørge for at vegger, tak og murer er i god nok stand til å tåle vær og vind uten skader, sier Geiran.

Kirkeeierne må levere søknad innen 18. mars. Etter planen skal kirkeeierne få svar på søknadene rett før påske.

Eiere av middelalderkirker i stein kan søke om to forskjellige typer tiltak:

  • Istandsetting av kirkenes klimaskall, altså tak og vegger. Tilskudd inntil 1.000.000 kr.
  • Forprosjekt for utbedring av murverk. Tilskudd inntil 300.000 kr

Fakta: Hvem eier kirkene?

  • De aller fleste kirker er eid av kommunen.
  • Noen kirker er eid av private. Dette er for eksempel stavkirker eid av Fortidsminneforeningen, det kan være katolske kirker eller ulike frikirker

Bildet viser vakre Kvamsøy kyrkje i Sogn er en av flere middelalderkirker i stein som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.