Solid forbedring i 2021 – legger frem historisk gode tall

7. februar, 2022

07:35

Ingen kommentar

BILDET: Trond F. Mellingsæter er landesjef i Danske Bank Norge og kan legge frem tidenes resultat for banken. – Stolt over kollegene mine etter en fasit som dette, er blant hans refleksjoner knyttet til tallene – Foto: Danske Bank.

Kraftig forbedret fasit knyttet til handelsinntekter, kostnader ytterligere under kontroll og ingen avsetninger til mulige tap gjorde sitt til at Danske Banks resultater for 2021 ble historisk gode. Før skatt hadde banken et resultat på nærmere 4 milliarder kroner.

  • Netto renteinntekter for året var 5.421 mill. kr. mot 6.025 mill. kr. i fjor, primært som følge av lavere marginer.
  • Meget solid løft med hensyn til handelsinntektene, som steg til 515 mill. kr. i 2021, opp fra 8 mill. kr. i 2020, som følge av stor aktivitet blant kunden og økte markedsandeler.
  • Bankens inntekter var stabile i 2021 sammenlignet med året før, og kom inn på 7.214 mill. kr. sammenlignet med 7.222 mill. kr. i 2020.
  • Driftskostnadene tydelig ned i 2021, og fasit ble 3.464 mill. kr. nå mot 3.733 mill. kr. i 2020, i kjølvannet av flere kostnadsbesparende tiltak.
  • Avsetninger til mulige tap kraftig ned sammenlignet med 2020, som i stor grad var påvirket av Corona-pandemien. Fasit ble en tilbakeføring på 192 mill. kr., mot avsetninger på 5.461 mill. kr. året før.
  • Resultat etter skatt på 2.999 mill. kr. mot et tap på 1.440 mill. kr. for 2020. Resultat før skatt på 3.942 mill. kr., som er det beste for banken noen sinne.
  • Utlånsveksten i privatmarkedet var på 6 prosent siste 12 måneder. Utlån til bedriftsmarkedet falt noe grunnet redusert eksponering i oljeservice-segmentet, samt at flere aktører har finansiert via obligasjonsmarkedet. Total utlånsvekst på rundt 2 prosent.

– Danske Bank i Norge leverte en meget sterkt 2021, og ser vi på resultatene før skatt har vi faktisk lagt bak oss vårt beste år noen sinne. Dette er selvsagt gledelig i seg selv, samtidig er jeg enda mer stolt over hvordan våre medarbeidere og banken generelt har jobbet for å oppnå disse resultatene, og innsatsen som ble lagt ned under hele fjoråret. Vi kan eksempelvis trekke frem arbeidet som er gjort knyttet til grønn finansiering, der vi nå er landets klart største aktør hva gjelder utstedelse av grønne obligasjoner. Gjennom året hjalp vi flere større selskaper med å hente inn grønn kapital, der SalMar, Lerøy Seafood og Tensio er blant disse. Videre er bildet med hensyn til våre handelsinntekter helt annerledes enn det var gjennom 2020, og her er det godt å se at de tiltak vi har iverksatt for å forbedre oss på dette området har båret frukter. Ellers ble vår kostnadssituasjon forbedret ytterligere i 2020 og det var god fart og positiv utvikling i andre halvår med hensyn til utlån, både til privat- og bedriftskunder. Samtidig så vi gjennom fjoråret heller ikke den ekstraordinære situasjonen vi hadde i starten av COVID-perioden i 2020 med hensyn til avsetninger til mulige tap, og her hadde vi faktisk også enkelte tilbakeføringer. Dette bidro følgelig også i positiv retning, sier landesjef Trond Mellingsæter.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *