Stabil ledighet, men flest arbeidsledige unge menn i Vestfold og Telemark

2. desember, 2022

10:11

Ingen kommentar

I november var 4.409 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Det utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken, og gjør fylket til det med høyest andel ledige i landet.

Det er ingen store endringer i arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark sammenlignet med forrige måned. Fra oktober til november ble 100 flere personer registrert som helt arbeidsledige. Det var litt flere menn og litt færre kvinner som ble arbeidsledige i november sammenlignet med oktober.

Flest unge menn

Det er unge menn mellom 20 og 24 år som har høyest andel helt arbeidsledige med 4,5 prosent. Dette gjør Vestfold og Telemark til det fylket med høyest andel i landet.

Mange uten yrkesbakgrunn

651 av de helt arbeidsledige oppgir at de ikke har noen yrkesbakgrunn, samtidig som kun to prosent at de utlyste stillingene ikke krever noen yrkesbakgrunn.

– Selv om vi har høyest andel arbeidsledige, er ledigheten fremdeles rekordlav og enkelte bransjer sliter med å skaffe nok arbeidskraft. Vi ser at noen bransjer som sliter med å få tak i arbeidskraft, senker kravene og investerer i opplæring av de ansatte. Det er viktig at NAV hjelper til med å dempe utenforskapet med å møte etterspørselen i arbeidsmarkedet. Det er viktig for samfunnet at vi mobiliserer og styrker den kompetansen og de ferdighetene arbeidslivet etterspør, sier avdelingsdirektør i NAV Vestfold og Telemark Tone Elisabeth Berge Hansen.

Etterspørsel etter arbeidskraft

I november ble det registrert 2.718 ledige stillinger i Vestfold og Telemark. Flest ledige stillinger var det i helse, omsorg og butikk- og salgsyrker. Mange av de ledige stillingene var vikariater i forbindelse med jul.

– Sesongjobb gir verdifull erfaring og kan være en viktig døråpner inn til arbeidsmarkedet for unge med lite eller ingen arbeidserfaring. Vi oppfordrer derfor de som ønsker seg jobb til å gripe de mulighetene som finnes. Sjekk arbeidsplassen.no, ta direkte kontakt med bedrifter du vil jobbe hos og registrer deg hos NAV for å få tilgang til flere stillinger, oppfordrer Berge Hansen.

Stor variasjon fylket

Høyest ledighet er det i Horten med 2,8 prosent etterfulgt av Skien med 2,5 prosent. Fyresdal har lavest ledighet med 0,2 prosent etterfulgt av Kviteseid med 0,6 prosent.

– Det er usikkert hvordan arbeidsmarkedet blir framover. Det kan bli flere arbeidssøkere som et resultat av renteheving og et generelt økende kostnadsnivå, sier Berge Hansen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *