Et grått statsbudsjett for bilistene, mener NAF (Foto: NAF)

Statsbudsjettet: Høyere bompenger, lavere veibudsjetter

6. oktober, 2022

12:00

Ingen kommentar

-Dette er et grått statsbudsjett for bilistene. Nye avgifter, bompengerekord og kutt i veimidlene gjør dette til et budsjett som det er lite å juble for, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

I tillegg til å utsette en rekke riksveiprosjekter unngår regjeringen å levere på egne løfter om rassikringsmidler og fylkesveiløft. På toppen av alt varsles det bompengerekord i 2023.

– I år blir det betalt inn 12,9 milliarder kroner i bompenger. Neste år åpnes det for å ta inn 16 milliarder kroner. Det er et tall vi aldri har sett før i bompengeinntekter, og vil bety at for mange vil bompengeregninga øke, sier Skjøstad.

I tillegg vil regjeringen øke bompengeinntektene fra elbiler. Grensen for hva elbilene betaler foreslås økes til 70 prosent av taksten for bensin- og dieselbiler. I dag er denne grensen på 50 prosent.

– Elbilen får en rekke økte avgifter. Økte bompenger, mer moms og vektavgift på kjøp av nye biler viser at dette handler det om å ta inn mest mulig penger, ikke om omstilling av bilparken, sier Skjøstad.

Ingen lettelse på pumpeprisene

Regjeringen leverer heller ikke på løftene om å kutte avgifter som treffer folk flest, som drivstoffavgiftene. Samtidig som CO2-avgiften økes, kuttes veibruksavgiften, men effekten på pumpeprisene blir null, ifølge regjeringen. Dette til tross for at regjeringen har lovet avgiftskutt i regjeringserklæringen.

– Det er ingen tegn til at energikrisa vil gi seg. Vi har etterlyst avgiftskutt og kontantstøtte til bileierne, som en viktig håndsrekning i en vanskelig situasjon. Her glipper regjeringen på en viktig sak for mange, spesielt i distriktene, sier Skjøstad.

Ekstra skuffende er at regjeringen samtidig vil øke avgiftene på elbiler og dermed gjøre det vanskeligere for folk å bytte til elbil.

Etterlyser fylkesvei-satsning

NAF-sjefen er ikke imponert over regjeringens veisatsning i dette budsjettet. Investeringer utsettes, og både Nye Veier og Statens vegvesen får strammere rammer fremover.

– Ambisjonene er lave. Eneste lyspunkt er at det ikke kuttes i igangsatte veiprosjekter, noe som er viktig. Men det er en fattig trøst når prosjekter blir skjøvet ut i tid samtidig som de store pengene til vedlikehold uteblir. Vi har etterlyst en skikkelig satsning rassikring og fylkesveiene, men heller ikke her leverer regjeringen, sier Skjøstad.

Kutter kystens bompenger

Ett lyspunkt er at regjeringen forsetter satsningen på å kutte ferjeprisene. En stor del av midlene vil gå til fylkesveiferjene.

– Lavere eller ingen ferjetakst er viktig for folk i distriktene, og vil bety mye for folk som er avhengig av ferja på hverdagsreisen sin. Det er en prioritering av samferdsel vi etterlyser også for resten av fylkesveinettet, men i mange lokalsamfunn langs kysten er dette en god nyhet, sier Skjøstad.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *