Stiftelsen vitenskap og fornuft mistenkt for innføring av narkotika

10. februar, 2022

10:51

Ingen kommentar

26. januar 2022 var Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF), som eier Helsemagasinet, ved styreleder og redaktør Dag Viljen Poleszynski i telefonisk politiavhør. Begrunnelsen var mistanke om brudd på norsk lov om innførsel av narkotika.

Stiftelsen har siden april 2020 importert tilskuddet MELS CBD uten problemer med tollbehandling. SVOF overtok salget etter at MELS CBD i to år hadde solgt sine produkter til individuelle brukere i Norge. Salgvia én importør ble ansett å kunne gi tidligere kunder bedre service, og dessuten forenkle eksporten. Produktene er framstilt av industriell hamp og inneholder mindre enn 0,2 prosent THC, det eneste virkestoffet i cannabisplanten som er psykoaktivt. Planten inneholder en rekke naturlige, medisinske substanser kalt cannabinoider. Disse er ikke er psykoaktive, og det er ikke registrert noen bivirkninger av cannabinoidene i CBD-olje.

Produktet har lenge vært omsatt i EU. Produktet er blitt tollbehandlet og klarert i forbindelse med SVOFs importsiden april 2021, men i oktober 2021 ble et parti fra MELS beslaglagt av Tolletaten i Norge. I januar 2022 (etter tre måneder) politianmeldte Tolletaten forholdet med begrunnelsen «mistanke om innføring av narkotika». Den 26.1. ble daglig leder og redaktør Dag Viljen Poleszynski avhørt over telefon av politiet i saken. I sin forklaring sa han blant annet følgende:
– Vi har forholdt oss til EØS-reglene og handlet i god tro. Vi kan ikke forstå at CBD klassifiseres som narkotika. CBD gir ingen rus, og innholdet av THC er maksimalt 0,2 prosent, hvilket ikke har noen som helst rusvirkning. Jeg finner derfor denne saken merkelig.

Mener det har helsefremmende egenskaper

I avhøret sa Poleszynski at han mener det finnes bevis for at CBD har helsefremmende egenskaper.
– Vårt mål er å hjelpe klienter med plager. Et viktig spørsmål er hvorfor norske brukere av CBD skal behandles annerledes enn andre EØS-lands innbyggere.
Redaktøren minnet om følgende orientering fra Legemiddelverket 26. juni 2019:
«I andre land har CBD-produkter vært på markedet i flere år. Nå vil Statens legemiddelverk tillate legemidler og produkter med lavt innhold av THC».

Ifølge fagdirektør Steinar Madsen var målet å lage et enklere regelverk, og han uttalte blant annet «at å forby produkter med lavt innhold av THC er som å kalle kulturmelk et rusmiddel fordi det inneholder litt alkohol». Samt: «Vi prøver å rydde opp i dette nå og arbeider med å finne fornuftige regler på området. Det er ikke riktig at alt som inneholder det minste spor av THC, skal være klassifisert som narkotiske stoffer når det ikke har rusvirkning.»
Videre sa Madsen: «Det vi da ønsker, er at produkter som inneholder veldig lite THC ikke skal regnes som narkotika, for det har ingen rusvirkning».

Steinar Madsen uttalte også følgende:

«Det er en utbredt feiloppfatning at cannabis er et medisinsk risikabelt stoff». Han understreket at cannabis er et legemiddel med få alvorlige bivirkninger og la til: «For eksempel er det praktisk umulig å ta en dødelig overdose. Dette i motsetning til en rekke sterke smertestillende medisiner som vi skriver ut til hundretusenvis av pasienter hvert år i Norge».

Saken ligger fortsatt hos Helse- og omsorgsdepartementet

27. mai 2019 fortalte NRKs Trygdekontoret historien om den norske jenta Zara Angelica Pedersen. Hun fikk god hjelp av CBD for sin sjeldne epilepsisykdom. Foreldrene til Zara beskrev den medisinske effekten av CBD som at jenta deres hadde fått en oppvåkning. I den forbindelse understreket Madsen at Legemiddelverkets overordnende hensyn er pasienten.
– Om vi kan gjøre noe for å hjelpe dem, vil det være avgjørende.

Sigurd Hortemo, overlege og medisinsk rådgiver i Legemiddelverket, uttalte:

– Vi vil helst slippe historier som den om Zara Angelica, og vil undersøke om det er mulig å skape rom for produkter fra industriell hamp uten at det må forvaltes av narkotikareglementet og legemiddelreglementet.

I e-post til Helsemagasinet svarer Legemiddelverket at «vårt innspill fortsatt ligger til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet.»
– Vi har ikke sett noen politiske vedtak om framtidig omsetning, sier Poleszynski.
– Så sent som 10. februar 2021 viste Legemiddelverket til at saken ikke var avgjort av Helse- og omsorgsdepartementet. Etter dette har vi ingen opplysninger om vedtak, og vi valgte derfor i god tro å hjelpe privatpersoner som kunne ha nytte av å bruke ikke-narkotiserende CBD-produkter.

Ifølge politiavdelingsleder ved etterforskningsseksjonen Indre Østfold, Kai Lund Pettersen, har Tollvesenet anmeldt saken, og da kan det være greit å få den prøvd ut som en prinsipiell sak.

– Dersom vi henlegger uten etterforskning, kan Tollvesenet klage, og saken kan komme opp igjen. Produktets innhold er sendt til Kripos for analyse av THC-nivå, som vil danne grunnlaget for sakens fortsettelse. Det blir opp til påtalejuristen å avgjøre. Om saken ikke blir henlagt, gjetter jeg at den maks vil gi et lite forelegg, sier Lund Pedersen til Helsemagasinet.

Poleszynski oppsummerer saken:

– Det er ikke rasjonelt at politiet bruker store ressurser på denne saken, tatt i betraktning av at de har så mange uavklarte saker av langt større betydning. Her må politikerne komme på banen og endre lovgivningen slik at ikke pasienter og andre blir kriminalisert for bruk av naturlige midler som ikke har noen rusvirkning. I Norge kan man kjøpe så mye øl, sprit og vin man vil og drikke seg fra sans og samling, og rusavhengige kan få statlig støtte til metadon i årevis.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *