Foto: Kristine Lindebo

Stor vilje til å bosette flyktninger i kommunene

BILDET: Norske kommuner skulle i utgangspunktet bosette om lag 5 500 flyktninger i år, men dette var før krigen i Ukraina. Foto: Kristine Lindebo.

Kommunene melder om en foreløpig kapasitet til å bosette om lag 22 000 flyktninger i 2022. Dette viser Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) kartlegging.

Direktoratet har bedt alle landets kommuner om svar i lys av økte ankomster av flyktninger fra Ukraina. Norske kommuner skulle i utgangspunktet bosette om lag 5 500 flyktninger i år. Dette var før krigen i Ukraina. Nå har situasjonen endret seg, og behovet er langt større enn hva IMDi og kommunene hadde planlagt for.

Høy kapasitet og god respons

-Vi sendte 4. mars et informasjonsbrev og en forespørsel til alle landets kommuner for å undersøke kapasitet og tilgjengelighet i kommunene for å bosette og integrere flyktninger, og hvor raskt de ville kunne bosette flyktninger i sin kommune. 298 kommuner har besvart IMDis kartlegging. Dette er høy svarprosent gitt den korte svarfristen. Kommunene som har svart, melder om kapasitet til å bosette om lag 22 000 flyktninger i 2022. 291 kommuner svarer også at de kan bosette flere flyktninger ved økt behov.

– Jeg er svært glad for disse positive signalene fra kommune-Norge. Vår erfaring er at kommuner stiller opp og tar ansvar, særlig når situasjonen er krevende, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn.

Hun ser frem til fortsatt godt samarbeid og dialog med kommunene.

– Tilbakemeldingene viser at det er stor vilje til å bidra i denne ekstraordinære situasjonen. Dette gjelder både blant store og små kommuner. Også kommuner som ikke har bosatt flyktninger de siste årene, svarer at de ønsker å bygge opp sitt apparat for å kunne ta imot flyktninger, forteller Libe Rieber-Mohn.

Rask bosetting

Svarene baserer seg i stor grad på kommunenes anslag over egen bosettingskapasitet. Endelig antall må politisk behandles i kommunene, og den faktiske kapasiteten avhenger også av tilgjengelige boliger. Kommunene melder om at disse faktorene vil påvirke hvor raskt kommunene kan bosette flyktninger.

– Det er svært positivt at kommunene ønsker å bidra til bosetting og integrering av flyktninger som får beskyttelse i Norge. Det flyktningene trenger mest er å bli raskt bosatt i et lokalsamfunn, begynne kvalifisering til jobb og utdanning, og delta i store og små felleskap, avslutter Rieber-Mohn.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.