Foto: Øystein Horgmo

Storsatsning på hjerteforskning

4. mars, 2022

10:25

Ingen kommentar

BILDET: Torbjørn Omland, professor og senterleder ved K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Nytt K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører ved UiO skal forske på årsaker, forebygging og behandling av hjerteskade og hjertesvikt.

Hjerte- og karsykdommer er blant de viktigste dødsårsakene i den vestlige verden. Biomarkører som viser sykdomsprogresjon og effekt av behandling vil gi viktig ny kunnskap som kan redde mange liv. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på hjerteforskning. Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus følger opp med betydelige midler. Senteret har dermed et totalbudsjett på nesten 80 millioner kroner over de neste fem årene. Det er professor Torbjørn Omland ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege ved Akershus universitetssykehus som er senterets leder.

– Vi er naturligvis veldig glade for denne store og prestisjetunge tildelingen fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Vi har et sterkt håp om at forskningen ved senteret vil komme mange hjertepasienter til gode, sier senterleder og professor Torbjørn Omland.

– K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Nåløyet for å vinne frem i konkurransen er meget trangt. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Akershus universitetssykehus og UiO, og er et kraftfullt spleiselag for hjerteforskning mellom institusjonene og stiftelsen. Vi gratulerer med senteret som blir det første K.G. Jebsen-senteret på Akershus universitetssykehus og gleder oss til fortsettelsen, sier Sveinung Hole, daglig leder i stiftelsen.

K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører

Skal forske på årsaker, forebygging og behandling av hjertestans og hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand som er forbundet med hyppige sykehusinnleggelser og økt dødelighet. Akutt og kronisk hjerteskade, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, genetisk sårbarhet og visse cellegifttyper som brukes i behandling av kreft, er noen av risikofaktorene for hjertesvikt.

I det nye K.G. Jebsen-senteret skal Omland med kolleger forske på hjertemarkører for å svare på viktige og uløste spørsmål innen hjertemedisin. Slike biomarkører er stoffer i blodet som kan måles og som kan gi viktig informasjon om en sykdoms alvorlighetsgrad, prognose og effekt av behandling. Forskerne skal bruke data fra store befolkningsstudier og ny teknologi.

– Bruk av ny teknologi gjør det mulig å analysere flere tusen biomarkører i en vanlig blodprøve. Dette kan gi ny innsikt i sykdomsmekanismer og kunnskap til nytte for utviklingen av nye behandlingsformer, forteller senterleder Torbjørn Omland.

Mange hjertesviktpasienter dør av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Senteret vil derfor også arbeide med å finne biomarkører som kan identifisere de med økt risiko for hjertestans.

– Gjennom vårt arbeid med å identifisere nye biomarkører forbundet med økt risiko for hjertestans, har vi også kartlagt nye sykdomsmekanismer. Vi håper å bruke denne innsikten til å utvikle nye behandlingsprinsipper for disse høyrisikopasientene, sier Omland.

Skal forske på hjerteskade og hjertesvikt etter kreftbehandling

Senterets forskning skal også ha fokus på hjerteskade og hjertesvikt som følge av kreftbehandling.

– Målet er at de med økt risiko kan bli identifisert tidlig og få skreddersydd forebyggende behandling, sier senterleder Torbjørn Omland, og legger til:

– Vi vil også teste ut nye behandlingsformer som kan minske risikoen for hjerteskade etter kreftbehandling.

Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus gratulerer med det nye Jebsen-senteret

– Professor Torbjørn Omland gratuleres så mye med tildelingen til nytt K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Omland og medarbeidere har etablert seg som verdensledende innen forskning på hjertemarkører og vil med denne tildelingen befeste posisjonen ytterligere. Ved fakultetet er vi svært stolte over et nytt K.G. Jebsen-senter, og det er spesielt gledelig med det første senteret lokalisert til Akershus universitetssykehus. Vi er takknemlige for den sjenerøse tildelingen av forskningsmidler fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til forskning som vil bidra til å øke vår kunnskap om hjertesykdommer, sier Jens Petter Berg, prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet ved UiO.

– Instituttet gratulerer fagmiljøet med et nytt K.G. Jebsen-senter innen kardiologisk translasjonsforskning. Slike tildelinger henger høyt og er resultatet av skarp konkurranse med sterke søkere. Vi er også glade for at det for første gang blir etablert et slikt prestisjetungt senter ved vår campus på Akershus universitetssykehus, kommenterer Dag Kvale, instituttleder ved Institutt for klinisk medisin ved UiO.

– Det er meget gledelig at vårt sterke forskningsmiljø innenfor kardiologi får denne tildelingen, og jeg vil fremheve det nære og gode samarbeidet med Universitetet i Oslo som har bidratt til dette. Jeg vil også rette en stor takk til Jebsen-stiftelsen for de muligheter som dette gir for videre kunnskapsutvikling innenfor et fagområde som har betydning for store pasientgrupper, sier Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus.

Pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 735 millioner kroner hvorav 539 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. Her finner du en oversikt over etablerte sentre

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *