Stort uttak av jerv i lisensfellingsperioden

23. februar, 2022

14:40

Ingen kommentar

BILDET: Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 39 årlige ynglinger.|Foto: Bård Bredesen/Naturarkivet

Totalt 75 jerver er belastet kvoter for lisensfelling av jerv i Norge denne vinteren. Spesielt i Innlandet har det vært et høyere uttak enn tidligere.

Det er positivt å se at lisensfellinga har vært mer effektiv enn tidligere år. Dette vil trolig bidra til å redusere tap av sau og tamrein forårsaket av jerv kommende beitesesong, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden mot bestandsmålet på 39 årlige ynglinger, som er vedtatt av Stortinget. Jervebestanden har de siste årene ligget over bestandsmålet, og i 2021 ble det påvist 60 ynglinger av jerv. Selv om mesteparten av bestanden er innenfor jerveprioriterte områder, har det i noen beiteområder vært betydelige skader på sau og tamrein.

Betydelig innsats

Perioden for lisensfelling av jerv ble avsluttet 15. februar. I perioden fra 10. september har de som er registrert som lisensjegere kunnet jakte jerv i områder og innenfor kvoter som er fastsatt av rovviltnemndene.

Jervejakt er krevende og forutsetter ofte en tålmodig jeger, men økt kunnskap og erfaring om lisensfelling har nok bidratt positivt til effekten av lisensfelling.

– I en del områder er det en utfordring å få felt jerver, og det har vært lagt ned en betydelig innsats fra jegere og SNO for å få regulert bestanden ned mot bestandsmålet. Det er derfor positivt at antall dyr felt av lisensjegere øker, i tråd med Stortinget sin målsetting, sier miljødirektør Ellen Hambro.

I årets lisensfellingsperiode er det særlig i region 3, 6 og 5 at jegerne har lyktes med den ordinære lisensfellingen (henholdsvis 9, 16 og 22 fellinger), men også i region 8 (6 fellinger), 7 (6 fellinger) og 1 (1 felling) har jegerne felt jerv.

I region 2 og 4 er det svært begrenset forekomst av jerv og dermed lave kvoter eller ingen kvoter for jerv de siste årene.

Oversikt over kvoter for lisensfelling av jerv og antall dyr som er belastet kvotene:

Region Total kvote Belastet

totalt

Felt av lisensjegere
Reg 1 8 1 1
Reg 2 2 0 0
Reg 3 15 12 9
Reg 4 1 0 0
Reg 5 35 23 22
Reg 6 32 21 16
Reg 7 18 8 6*
Reg 8 42 10 6
153 75 60

*ett dyr er påskutt og belastet kvote uten å være igjenfunnet dødt.

I enkelte regioner er kvotene satt høyt og det er ikke realistisk at kvotene kan fylles. Delkvoter for enkeltområder kan likevel være fylt i disse regionene.

Ekstraordinære uttak

I tillegg til lisensfellingen har det i noen områder vært behov for at Miljødirektoratets feltpersonell Statens naturoppsyn feller jerv. Dette er såkalte ekstraordinære skadefellinger der Miljødirektoratet etter eget initiativ kan beslutte felling på grunn av skadehistorikk eller betydelig fare for store skader på beitedyr.

Med bakgrunn i de siste års erfaringer med slike ekstraordinære uttak av jerv på vinteren så vi denne sesongen behov for uttak tidligere i sesongen, og ga oppdrag om uttak til SNO allerede i november.

Les mer om tidligere felling her.

I perioden fra 8. november til 15. februar besluttet Miljødirektoratet 16 vedtak om ekstraordinære uttak (skadefellinger) av jerv, i oppdrag gitt til SNO. I disse områdene ble det felt 7 dyr.

– Denne vinteren var vær og føreforhold før nyttår svært utfordrende i de fleste områder, så vi har ikke sett noe effekt av å starte uttakene tidligere. Vi vil vurdere behovet for slike tidlige uttak til høsten igjen, sier Hambro.

Etter lisensfellingsfellingsperioden vurderer Miljødirektoratet behovet for ytterligere ekstraordinære uttak og etter hvert for hiuttak.

– Det er fortsatt aktuelt med felling av enkeltdyr i beiteprioritere områder, først og fremst i deler av region 6 og 8, men det kan også bli aktuelt i region 1. Videre vil vi som normalt følge overvåkingen av bestanden og vurdere eventuelle behov for hiuttak, sier Hambro.

Miljødirektoratet vil oppdatere oversikten over beslutninger og felte dyr utover våren. Nye beslutninger og uttak vil meldes på direktoratets Twitter-konto.

Se løpende oppdatert oversikt over beslutninger og fellinger her

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.