Kristin Veierød, leder av Strømmeutvalget, presenterte rapporten "Strømming i norsk idrett" på Ullevaal Stadion 10. november 2023. Foto: Geir Owe Fredheim

Strømmeutvalget har overlevert sin rapport til Norges idrettsforbund

11. november, 2023

08:35

Ingen kommentar

Strømmeutvalgets leder Kristin Veierød har lagt frem hovedlinjene og anbefalingene knyttet til strømming av breddeidrett, og overleverte utvalgets rapport til NIFs generalsekretær. Rapporten blir en sentral del av kunnskapsgrunnlaget for NIFs evaluering av de foreliggende retningslinjene for strømming i breddeidretten.

Et samlet utvalg ser ikke betenkeligheter med å åpne for strømming av idrettsarrangementer i aldersklassen over 18 år og filming/opptak til treningsformål, mens utvalget er delt i sine anbefalinger når det gjelder strømming av idrett for barn og ungdom under 18 år. Utvalgets overordnede konklusjoner og anbefalinger er som følger:

  • Et samlet utvalg mener det bør åpnes for strømming av arrangement der dette er et krav fra internasjonale forbund, og der man uten slik strømming ikke vil kunne være arrangør.
  • Et flertall anbefaler at det åpnes for strømming av arrangementer på høyt nivå/ «toppnivå» for aldersklasser over 15 år, forutsatt at det implementeres en rekke nærmere angitte tiltak.
  • Et annet flertall ønsker at det også åpnes for strømming av breddeidrett, i utgangspunktet fra 15-årsklassen og begrenset til terminfestet aktivitet godkjent av særforbund, og forutsatt implementering av de tiltakene utvalget anbefaler.
  • Et mindretall anbefaler ikke at det åpnes for strømming av breddeidrett under 18 år på generelt grunnlag, men har ikke motforestillinger mot at enkelte arrangement strømmes basert på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet dersom det er rettslig adgang til det.
  • Et annet mindretall anbefaler at det ikke åpnes for strømming av noen arrangement/ for utøvere under 18 år, med unntak av arrangement der strømming er et krav fra internasjonale forbund.
  • Utvalget er enige om at det under ingen omstendighet bør tillates strømming av utøvere under 13 år.

Strømmeutvalgets anbefalinger bygger blant annet på følgende kunnskapsinnhenting og vurderinger:

 • En vurdering av sentrale rettslige spørsmål fra Deloitte advokatfirma AS og Datatilsynets veileder om strømming av idrettsarrangement for barn
 • Kartlegging av praksis og omfang av strømming i Norge og enkelte andre land
 • Innspill fra ulike eksterne organer og miljøer
 • NIFs medvirkningsundersøkelser blant barn og unge
 • NIFs undersøkelser om strømming fra idrettens organisasjonsledd.
 • Drøfting av mulige effekter av strømming
 • Overordnet barnerettighetsvurdering (konsekvenser av strømming for barn og unge)

Utvalget presiserer at det bør søkes juridiske avklaringer av det rettslige handlingsrommet knyttet til endelige retningslinjer og at det foretas nye vurderinger når man har innhentet mer erfaring.

Les rapporten her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/1c7f912ba06a4ce2ba09e528e94842c7/strommeutvalg-rapport—ferdig-10.11-lr.pdf

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.