Administrerende direktør Kathrine Myhre i Patentstyret og konstituert administrerende direktør Andreas K. Enge i Siva skal sørge for økt bevissthet om immaterielle rettigheter blant små og mellomstore bedrifter i hele landet.

Styrker bevisstheten om immaterielle rettigheter

28. september, 2022

09:43

Ingen kommentar

Et enda tettere samarbeid mellom Siva – Selskapet for industrivekst – og Patentstyret skal styrke kunnskapen om immaterielle rettigheter blant tusenvis av små og mellomstore bedrifter.

– Vi har oppfordret til enda tettere samarbeid i virkemiddelapparatet. Dette føyer seg inn i rekken av avtaler som vil slå positivt ut for norsk næringsliv, for farten i det grønne skiftet og for å nå vårt mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Gir bedrifter bedre innsikt

Avtalen skal styrke et allerede godt samarbeid mellom de to virkemiddelaktørene, og bidra til deres felles mål om økt eksport, innovasjonskraft, vekst og verdiskaping. Gjennom samspillet vil både partnere og flere tusen bedrifter i Siva-strukturen få bedre innsikt i hvordan immaterielle rettigheter (patent, varemerke- og designregistrering) kan benyttes strategisk.

– Kunnskap er en viktig del av Siva-leveransen, og Patentstyret sitter på en type kunnskap som er ekstremt viktig for alle som driver med innovasjonsaktiviteter. Immaterielle rettigheter (IPR) har stor verdi for norske bedrifter, særlig når vi snakker om eksport, men også med tanke på utenlandske aktører som kommer inn på det norske hjemmemarkedet. Fremover håper vi å bidra til økt bevissthet rundt dette, sier konstituert Siva-direktør Andreas K. Enge.

Sikre rettighetene tidlig nok

IPR-strategi og sikring av immaterielle verdier er avgjørende for konkurransekraft og næringsutvikling. Antallet norske selskaper som leverer søknader for å sikre sine immaterielle rettigheter er imidlertid nedadgående. Dette skjer samtidig som det er økt interesse for det norske markedet, og antall utenlandske selskaper med rettigheter i Norge øker. Her skiller Norge seg fra sine naboland, hvor stadig flere selskaper sikrer sine patenter, varemerke- og designbeskyttelser.

Ifølge Patentstyret opplever hele 30 prosent av norske virksomheter å bli utsatt for, eller forsøkt utsatt for kopiering, og risikerer å tape eksport- og forretningsmuligheter.

– Med bakgrunn i dette er det viktig at norske selskaper fra tidlig fase sikrer sine immaterielle verdier for markeder både hjemme og globalt, og samtidig unngår å krenke andres. Viser et stort behov for kunnskap og økt bevisstgjøring om IPR-strategi, og hvordan immaterielle rettigheter gir økt industriutvikling, verdiskaping og vekst, sier direktør Kathrine Myhre i Patentstyret.

– Gjennom Siva-strukturen kan vi bidra til at enda flere bedrifter tenker på de immaterielle rettighetene sine tidlig nok, og at temaet settes på agendaen i norske styrerom. Det er viktig å ha et bevisst og strategisk forhold til dette, slik at verdiene forblir i bedriften og man unngår kostbar kopiering, påpeker Myhre.

FAKTA: 

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.
Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Patentstyret er nasjonalt myndighetsorgan og kompetansesenter for immaterielle verdier og rettigheter. Patentstyret bistår samfunns- og næringsliv med å skape, sikre og håndtere immaterielle verdier og rettigheter på en god og profesjonell måte.
God bruk av immaterielle rettigheter er med på å sikre investeringer, konkurranseposisjoner og bidra til økonomisk vekst og verdiskaping i det norske samfunnet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *