Svært godt arbeidsmarked for nyutdannete

17. februar, 2022

18:08

Ingen kommentar

Arbeidsmarkedet for nyutdannete teknologer og realister er nå meget sterkt. 93 prosent av kandidatene er i jobb fem måneder etter avsluttede studier. Dette er de beste tallene siden 2013.

Arbeidsmarkedet for nyutdannete teknologer og realister med mastergrad har styrket seg det siste året, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse for 2021. Denne måler status blant nyutdannete Tekna-medlemmer fem måneder etter studieslutt.

93 prosent av alle som avsluttet studiene sommeren 2021 var i arbeid fem måneder senere. Dette er tre prosentpoeng bede enn i 2020, da 90 prosent rapporterte at de hadde jobb, og de beste tallene siden 2013.

Andelen som var arbeidsledige fem måneder etter studieslutt var 5,5 prosent. 1,5 prosent valgte å gå videre med studier eller lignende. Til sammenligning rapporterte over 16 prosent at de var ledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet.

– Undersøkelsen viser at etterspørselen etter høyere teknologisk og realfaglig kompetanse er stor og økende. Ny teknologi og nye innovative måter å løse samfunnsoppgaver på har preget dette siste året, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik. Han mener tallene viser at de som velger en høy utdanning innen teknologi og realfag velger lurt.

Jobben i boks før studieslutt

I undersøkelsen kommer det fram at et stort flertall fikk jobb før studiene var avsluttet. Hele 77 prosent av respondentene rapporterte at de fikk jobb mens de fortsatt studerte. En av Tekna-studentene som har fått jobb før avsluttede studier er Sigrid Haver Solli (25). Hun studerer industriell økonomi ved NMBU, og avslutter studiene til sommeren. Allerede før jul signerte hun kontrakt med en byggentreprenør.

– Vi merker at markedet er godt. Selv fikk jeg to jobbtilbud fra arbeidsplasser jeg har hatt sommerjobb i. Hele klassen på 25 hadde fått jobb et halvt år før studieslutt, sier hun.

Solli mener det er et tegn på at det er hard konkurranse mellom virksomhetene om de beste kandidatene når rekrutteringen starter tidlig.

– Det er positivt at vi er ettertraktet, men vi bør selvsagt passe på at vi ikke signerer kontrakter som ikke er kvalitetssikret. Selv brukte jeg Teknas tilbud om kontraktsgjennomgang fra juristene, og i tillegg brukte jeg begynnerlønnsanbefalingen i forhandlingene, sier hun.

Privat mest ettertraktet

Privat sektor trekker til seg flest av de nyutdannete, viser undersøkelsen. Hele 80 prosent av respondentene som hadde fått jobb fikk dette i private virksomheter. 15 prosent fikk jobb i staten, mens 5 prosent fikk jobb i kommunale foretak.

– Det er ikke overraskende at privat sektor trekker til seg flest. Spesielt i gode tider er det mange som ønsker deg dit. Samtidig er det viktig å understreke at jobb i kommunen og staten kan være en glimrende start på en jobbkarriere. De som får jobb her får ofte fort spennende og ansvarsfulle jobber, med prosjektlederansvar for store prosjekter med store budsjetter, sier Grøvik.

Matematikk og realfag topper

Matematikk og realfag og er fagdisiplinene der flest nyutdannete har fått jobb. Alle respondentene i disse bransjene svarte at de var i arbeid fem måneder etter studieslutt. Også bygg og anlegg og IKT hadde høye skårer, med 97 prosent i arbeid. Nederst ligger biologi og kjemi, med en prosentandel på henholdsvis 87 og 83 i jobb fem måneder etter avsluttede studier. Også geofag, som blant annet retter seg mye mot oljeindustrien, ligger relativt lavt, med 89 prosent i arbeid.

– Tallene er generelt gode for alle bransjene. Innen IKT venter vi en enda større etterspørsel i årene som kommer. Digitaliseringen skyter fart, og vi trenger stadig mer kompetanse innen blant annet IKT og IKT-sikkerhet, sier Grøvik.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *