Fredrik Lindemann

Svar til Norges Jeger- og fiskerforbunds uryddige utspill om tilgang til jaktområder på Opplysningsvesenets fonds eiendommer

1. november, 2023

14:30

Ingen kommentar

Friluftsliv gir gode opplevelser og viktig rekreasjon. Om du liker å løpe langs stier, sanke sopp og bær, gå på skitur eller telte er fjellheimen og utmarka like tilgjengelig for alle. Det gjelder også for Opplysningsvesenets fond (OVF) sine skog- og utmarkseiendommer. 

Tekst: Fredrik Lindemann, leder for skogforvaltning i Opplysningsvesenets fond

Vil du på tur i skog og mark trenger du ikke be om adgang, det er gratis og du kan dra når som helst og bli så lenge du vil. Allemannsretten er en del av vår kultur.

Men jakt og fiske er ikke en del av allemannsretten. Jaktretter tilhører grunneiere og kvoter og jaktperioder blir regulert av offentlige myndigheter for å sikre en bærekraftig naturforvaltning. 

Mellom 1995 og 2021 økte antall jegere med 11,3 prosent ifølge SSB. I samme periode økte antall felte storvilt med 22,4 prosent. Flere jegere har ikke ført til mindre vilt per jeger. Tvert imot. De siste femti årene har antallet felt storvilt økt med hele 665 prosent (SSB). Det er mye, og det viser både at jakt er viktig for å holde bærekraftige bestandsmål, og at tilgang på vilt for aktive jegere er svært god. 

OVF og Statskog er begge heleide, statlige selskaper som gir utbytte til staten – altså til fellesskapet. Begge selskaper leier ut jaktretter til norske jegere. Men der Statskog har en ordning med søknader og loddtrekning, har OVF valgt å samarbeide med lokallag av Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) og grunneierlag om åremålsavtaler. Svært mye av OVFs arealer inngår i viltstellområder der grunneierlag forvalter og organiserer jakt lokalt og OVF får utbytte på linje med andre grunneiere i området. Ordningen gir forutsigbarhet, er bærekraftig og viderefører lokale tradisjoner. Men selv om de lokale foreningene av NJFF er fornøyde, vil den nasjonale foreningen ordningen til livs da de mener den er forfordelende. 

OVF mener at det er plass til alle.

Statskog eier en femtedel av Fastlands-Norge med tusenvis av fiskevann og 31.000 kvadratkilometer jaktområder. Til sammenligning utgjør OVFs eiendommer 900 kvadratkilometer – som tilsvarer 1,5 prosent av Statskogs samlede areal. NJFF tar til orde for at OVFs eiendommer blir underlagt Statskog fordi de mener det vil løse en mangel på jaktområder. Det stiller vi oss uforstående til. OVF har et godt samarbeid med Norsk Friluftsliv, der NJFF også er medlem. Norsk Friluftsliv har ikke klaget på manglende tilgang for allmennheten til fondets eiendommer med tanke på jakt, fiske og hytter.  

Opplysningsvesenets fond er positive til jakt og fiske på våre skog- og utmarkseiendommer, og la i et møte i 2021, fram et forslag for Norges Jeger- og fiskerforbund med mål om å øke utleie av utmarksrettigheter til NJFF. Oversikt over eiendommene ble oversendt. Initiativet ble aldri besvart. At NJFF nå kjører en kampanje for å oppnå det OVF tilbød for to år siden er uryddig. Men døra er fremdeles åpen. Det er bare å ta kontakt! 

Felles eie bør gi lik rett

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *