Sykefraværet har økt i Vestfold og Telemark

1. desember, 2022

08:56

Ingen kommentar

I tredje kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet 4,8 prosent i Vestfold og Telemark. Dette er en økning på 2,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

På landsbasis var sykefraværet 4,6 prosent i samme periode.

– Sykefraværet øker og er høyere enn før pandemien. Vi ser at det legemeldte fraværet fortsatt er preget av koronarelaterte diagnoser, sier avdelingsdirektør i NAV Arbeid og helse Marit Sagen Gogstad.

Økning av sykmeldte med luftveissykdommer

26 prosent av de sykemeldte hadde muskel og skjelettlidelser, mens 24 prosent var sykmeldte på grunn av sykdom i luftveiene. Til sammenligning hadde 17 prosent av de sykmeldte luftveissykdommer i samme periode i fjor, og i 2019 var det 13 prosent med samme diagnose.

Alder

Sykefraværet er høyest i aldersgruppen 60-64 år med 6,3 prosent og 55-59 år med 5,5 prosent. Lavest er sykefraværet i de yngste aldersgruppene 16-19 år med 1,5 prosent og 20-24 år med 3 prosent.

Litt lenger sykemeldt i Vestfold og Telemark

66 prosent av sykmeldingene i Vestfold og Telemark ble avsluttet innen 16 dager, mens andelen i landet var 68 prosent. Det er også litt flere som er sykmeldt lenger enn et halvt år i Vestfold og Telemark enn på landsbasis.

– Det er mange årsaker til at det er forskjeller i sykmeldingslengder. De viktigste kan være forskjeller i demografi, næringsstruktur og arbeidsliv. Vestfold og Telemark en større andel som jobber innen industri, bygg, anlegg, helse, omsorg og varehandel enn gjennomsnittet i landet Samtidig har en eldre befolkning høyere sykefravær enn en yngre, sier Gogstad

Avdelingsdirektøren vet at risikoen for å bli permanent utenfor arbeidslivet øker med varigheten på sykefraværet.

– Den sykemeldte selv, arbeidsgiveren, legen og NAV må bli enda bedre til å sette søkelys på muligheter for aktivitet og kombinasjoner med arbeid – så tidlig som mulig, sier hun.

Kommuner

Det er store variasjoner mellom sykefraværet i kommunene. Fyresdal og Siljan har høyest sykefravær, begge med 5,5 prosent. Lavest sykefravær er det i Vinje med 3,7 prosent og Nissedal med 4 prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *