Sykepleierindeksen: – Får sosiale konsekvenser

Ifølge Eiendomsverdi/Eiendom Norge får en singel sykepleier nå kun finansiering til 1,7 prosent av de omsatte boligene i Oslo. NBBL anser tallene som urovekkende.

At sykepleierne og andre yrkesgrupper ikke lenger har råd til å bo i pressområder får både økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. Mobiliteten i arbeidsmarkedet svekkes. Mer pendling gir økte utslipp og ikke minst skaper ulik prisutvikling uønskede forskjeller, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

14 alternative veier inn

Å sikre at folk bor godt i egen, eid bolig, er en viktig del av boligbyggelagenes samfunnsoppdrag, og desto viktigere i et marked der forskjellen mellom vinnerne og taperne er stor.

– Derfor tilbyr boligbyggelag over hele landet nå 14 ulike, alternative veier inn i eiemarkedet. Senest i desember lanserte boligbyggelaget Midt i Trøndelag en leie til eie-ordning for sine medlemmer. I dagens boligmarked blir dette redningen for mange med betjeningsevne, men uten nok egenkapital. Økt bruk av disse konseptene viser en sterk vilje blant boligbyggelagene til å være en del av løsningen, kommenterer Fredriksen.

Store regionale forskjeller

Selv om tallene fra enkelte byer skaper bekymring, ser det heldigvis ikke like mørkt ut over hele landet. I Bergen og Trondheim kan en singel sykepleier kjøpe om lag én av fire boliger. I byer som Kristiansand, Skien og Ålesund ligger andelen rundt 50 prosent.

– Dersom renten settes opp ytterligere får vi muligens en pustepause i prispresset. Da blir til gjengjeld renteutgiftene større, og renten svinger og er utenfor både vår og politikernes kontroll. Det vi kan gjøre noe med er å øke tilbudet av boliger og tempoet i boligbyggingen. Bygges det flere boliger vil det gi lavere boligpriser og mindre temperatur i budrundene. Analyser fra Housing Lab anslår at realboligprisene faller med 3,5 prosent (på lang sikt) dersom boligmassen øker med 1 prosent. Norske kommuner må derfor gjøre flere tomter byggeklare og i et høyere tempo for å unngå at vi som lenge har eid bolig trekker opp stigen etter oss, sier Fredriksen.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.