Ta taket før snøen gjør det

17. februar, 2022

17:57

Ingen kommentar

Mye snø kan utgjøre en betydelig trussel for hytter og bygninger hvis takene ikke blir måkt. Konsekvensene kan bli ødelagte tak og i verste fall bygninger som kollapser.

Store mengder snø betyr økt risiko for skade på bygninger ved at vekten av snømassene blir større enn det takkonstruksjonen tåler. Selv om mange hyttetak er bygget for stor snøtyngde, kan store mengder snø også skade takrenner, nedløp, terrasser og gjenstander på bakken.

– Dette gjelder særlig for hytter på fjellet hvor snømengdene er store og tilsynet ikke skjer daglig. Man må huske på at selv om det regner i lavlandet, kommer ofte nedbøren som snø oppe på fjellet, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Redusert erstatning

Årlig får forsikringsselskapene meldt inn flere hundre saker der snø har forårsaket skader på hytter og bygninger. Tak som får skade av snø dekkes vanligvis av forsikringen. Men i forsikringsavtalen er den som eier bygningen pålagt å fjerne snø jevnlig fra tak, vegger, verandaer og terrasser for å forebygge og begrense skader.

– Dersom påbudet ikke overholdes kan dette medføre at erstatningen for skadene blir redusert, sier Voll.

– Er du selv ikke i stand til å rydde unna snøen på grunn av helsen eller fordi bygningen ligger langt unna, må du få andre til gjøre jobben, sier Voll. Det er ditt ansvar som eier av bygningen å påse at det blir ryddet, advarer han. Skaff deg informasjon om snøforholdene på stedet via lokalkjente eller værvarslingen.

– I mange hytteområder er det folk som tar på seg oppdrag med tilsyn og snørydding, sier Voll.

Flere bygningstyper i fare

– Det er like viktig å måke snø av andre typer bygninger, sier Voll. Garasjer, driftsbygninger og andre overbygg har ofte en spinklere takkonstruksjon, og legger det seg mye snø på taket, er det ekstra viktig å følge litt med.

– En liten egeninnsats kan spare mange for ubehagelige overraskelser, avslutter Voll.

Faresignaler:

  • Knirk og smell i konstruksjonen
  • Dører og vinduer går tregt
  • Synlige nedbøyninger eller andre endringer i huset

Tips og råd:

  • Måk snø av taket jevnlig
  • Sett din egen sikkerhet først når du skal måke snø av taket.
  • Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig.
  • Snø som raser fra tak kan også skade terrasser, yttervegger og gjenstander nedenfor – også biler.
  • Fjern snøen mens den er tørr og lett – mildvær og regn gjør snøen svært tung å jobbe med.
  • Måk av taket jevnt, unngå skjevbelastninger som kan være mer kritisk enn en jevn belastning på hele taket.

Måketips:

Taket, og spesielt takpapp og membraner, kan bli skadet om man støtet ned på det. Pass derfor på at skarpe metalldeler på spade eller skuff ikke skraper ned i taket. La det gjerne ligge igjen et tynt lag med snø mellom skuffen og taket.

Det finnes også flere «nye» hjelpemidler som bidrar til å lette snømåkingen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *