Martin Eggen. Foto Jon Olav Larsen

Ta vare på fuglene i «kjærlighetslandet» mot nord

8. juni, 2022

14:57

Ingen kommentar

Til sammen er det mellom 29 og 55 millioner par med fugler her i landet, som alle gjennomfører en krevende familieforøkelse i løpet av våren og sommeren. Alle kan bidra til en vellykket hekkesesong.

Av Martin Eggen, naturvernrådgiver BirdLife Norge

Hva skal vi med fugler? Vel, uendelig mye! For eksempel konsumerer fuglene i verden mellom 400 og 500 millioner tonn med insekter årlig. Slik påvirker de hele landskap og hjelper til med matproduksjonen. Noe å tenke på neste gang du ser tårnseileren, bokfinken, løvsangeren eller en svarthvit fluesnapper. Andefugler, vadere, kråkefuglene, måker, spetter, ugler og rovfugler er alle like viktige i livets store maskineri.

Menneskelige forstyrrelser

Nå i hekketiden gjelder naturmangfoldlovens § 15: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.»

Forstyrrelser fra menneskelig ferdsel og friluftsliv kommer fra mange hold, der noen er mer utfordrende å håndtere for fuglene enn andre. Kajakk, løping, sykling, økt bruk av båt og vannscooter, vannsport som surfing og kiting, camping og turgåing er aktiviteter som kan skape press på viktige leveområder til fuglene.

Stressende situasjoner

Dersom fugler varsler eller viser engstelig atferd bør du trekke deg unna. Noen fugler, som måker og terner, prøver å skremme deg vekk ved å stupe ned mot deg. Situasjonen er stressende for fuglene, som er bekymret for eggene sine, eller for sine små unger som venter på mat i nærheten. Når fugleforeldre forstyrres av mennesker eller løse hunder, er egg og unger sårbare for rovdyr og kulde. Gjennom å åpne sansene – øre, øyne og den mentale bevisstheten – kan sameksistensen mellom fugler og mennesker fungere utmerket, slik at du kan nyte naturen med god samvittighet.

Ringdue. Foto: Jan Erik Røer

Noen tips til deg som vil være en god fuglevenn:

– Sett deg inn i lovverk og ferdselsrestriksjoner der du befinner deg. Skaff deg kunnskap om konsekvensene av det du gjør i naturen, slik at du ikke utsetter fugler og andre dyr for unødvendig fare og stress.

– Ikke være redd for å veilede andre, og si fra hvis du ser atferd som er til plage eller skade for fugler og andre dyr. Hold deg til stier og veier hvis det er mulig, og særlig i områder med sårbar vegetasjon eller dyreliv.

– Ta ekstra hensyn til fugler og andre dyr i situasjoner med mange andre besøkende. Aktiviteter som er OK når en ferdes i områdene alene, er ikke nødvendigvis like greit når det er mange besøkende på en gang, eller når det er mye trafikk over lang tid.

– Heng opp fuglekasser! Det moderne skogbruket har medført en mangel på naturlige hulrom i skoglandskapet. For mange av våre hullrugende fuglearter vil det derfor være av stor betydning at du bruker vinter og vår til å bygge og henge opp fuglekasser.

– Følg med på hva kommunen din gjør. Byggesaker og anleggsarbeid som kan vente til etter hekkesesongen bør gjøre nettopp det.

– Dersom måker har laget reir ved eller på bebyggelse må de få være i fred. Hekkesesongen er kort, og fuglene ruger i overkant av tre uker før ungene blir klekt. Etter hvert som de blir større flytter de ofte til nye områder. Fjerner eller ødelegger man reir og egg er sjansene store for at fuglene legger et nytt kull, og man forlenger tiden måkene oppholder seg i området.

– Bidra til å bedre fuglenes omdømme gjennom ord og handlinger! Måker er blant fuglene med et frynsete rykte, samtidig som de blir stadig færre. Funksjonen som naturens renholdere blir lite verdsatt, men den er likevel viktig og undervurdert.

– Katter tar livet av millioner av fugler årlig. Hold derfor katten innendørs i hekketiden, og spesielt om natten og morgenen.

– Har du hund, respekter båndtvangen! I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang for alle hunder.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *