Fra 1. mars er kjøring i amfetaminrus straffbart på lik linje som for alkohol

BILDET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Ruspåvirket kjøring er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem, og en medvirkende årsak til mange av de dødsulykkene vi har på norske veier. Bare i 2020 ble det registrert over 10 000 anmeldelser for ruspåvirket kjøring, og mange av disse er påvirket av andre rusmidler enn alkohol, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. -Særlig vet vi […]