Rekordlav arbeidsledighet

Arbeidsledigheten er fortsatt rekordlav. Ved utgangen av juli var totalt 6 480 personer i Vestfold og Telemark registrert som arbeidssøkere. Det er 834 færre enn i juni. Samtidig er det færre ledige stillinger. Det har vært nedgang i antall delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, mens noen flere har meldt seg som helt ledige arbeidssøkere […]

Arbeidsledigheten faller – rekordmange ledige stillinger

Ved utgangen av februar er 5 718 personer registrert helt arbeidsledige hos NAV i Vestfold og Telemark. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er ledigheten 2,3 prosent. Kun Oslo har høyere ledighet enn Vestfold og Telemark med 2,9 prosent. -Det er rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft i Vestfold og Telemark. I enkelte bransjer er […]

Rekordmange ledige stillinger, samtidig som arbeidsledigheten øker

I januar var 6.290 personer i Vestfold og Telemark registrert som helt arbeidsledige. Dette utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken, og er høyere enn landsgjennomsnittet som er 2,6 prosent. Vestfold og Telemark er det fylket med nest høyest arbeidsledighet i landet. Bare Oslo har en høyere andel med 3,5 prosent. Flere permitterte og arbeidsledige Siden desember […]

Aldri vært så mye koronarelatert sykefravær som nå

3.516 personer i Vestfold og Telemark ble sykmeldt i uke 3. Det har ikke tidligere vært så mange sykemeldte med koronarelaterte diagnoser som den siste uken. – Som følge av omikronspredningen stiger antall nye sykemeldte kraftig i nesten alle næringer. Økningen har vært spesielt stor i næringer som helse, sosial og undervisning, men også innen […]

Endringer i smitteverntiltakene påvirker arbeidsmarkedet

Utviklingen i arbeidsledigheten har dempet seg den siste uken med færre permitterte og nyregistrerte arbeidssøkere. Dette skyldes nok hovedsakelig endringer i smitteverntiltakene, sier Terje Tønnessen, direktør i NAV Vestfold og Telemark. Arbeidsmarkedet i Vestfold og Telemark i uke 3: I uke 3 har var det en økning i antall helt arbeidsledige med 73 personer. 3,1 […]