Koronafraværet når nye høyder – flest nye sykmeldte i helse- og omsorgsyrker

Sykefraværet fortsetter å stige. Nå er mer enn dobbelt så mange sykmeldte enn på samme tid i fjor. Det er aldri tidligere registrert så mange nye sykmeldte med en koronarelatert diagnose. Sist uke ble 4.433 nye personer i Vestfold og Telemark sykmeldt. 56 prosent av disse ble sykemeldt på grunn av en koronarelatert diagnose. Flest […]

Arbeidsledigheten faller – rekordmange ledige stillinger

Ved utgangen av februar er 5 718 personer registrert helt arbeidsledige hos NAV i Vestfold og Telemark. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er ledigheten 2,3 prosent. Kun Oslo har høyere ledighet enn Vestfold og Telemark med 2,9 prosent. -Det er rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft i Vestfold og Telemark. I enkelte bransjer er […]