Nye regler for boligsalg påvirker psykologien i boligmarkedet

Boligprisforventningene har tiltatt betydelig den siste måneden. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 59 til 65 prosent. – Noe av oppgangen kan sannsynligvis tilskrives nye boligsalgsregler, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. BBL fryktet flere juridiske konflikter da de nye reglene for kjøp og salg av boliger (avhendingsloven) ble innført ved nyttår. […]

Supertrygg – viktig bidrag til en tryggere bolighandel

Endringene i avhendingsloven ble innført fra nyttår samtidig med en helt ny forskrift om minstekrav til innhold i tilstandsrapporter. Myndighetenes mål med endringene er å gjøre bolighandelen tryggere for alle parter. For å bygge opp under dette målet, har Söderberg & Partners sammen med Supertakst, Vendu og Svea Finans, utviklet et eget konsept kalt Supertrygg. […]