NORCE tildeles hydrogensenter som skal bidra til raskere avkarbonisering

BILDET: Fionn Iversen, senterleder i HyValue og forsker i NORCE. Foto: Hans Jørgen Brun Det NORCE-ledede senteret, HyValue, skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Forskningsrådet bevilger 15 millioner kroner til senteret, som blir et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Alle sektorer må bidra for å nå målene med utslippsreduksjon i 2030 og […]