Avdekker flaskehalsen for virksomheters bærekraftsarbeid

BILDET: Rambølls administrerende direktør Ole-Petter Thunes, hadde med seg rapporten «Bærekraft i praksis» da han denne uken besøkte Skifts podcast Klimaoptimistene, ledet av Erik Solheim og Jens Ulltveit-Moe. Foto: Rambøll. Norske virksomheter har tydelige bærekraftstrategier, og har knyttet disse til den øvrige forretningsvirksomheten. Samtidig sliter mange med å få gjennomført strategien i praksis. Det viser […]