Meir undervisning og forsking er blant tiltaka i ny handlingsplan mot speleproblem

BILDET: Handlingsplanen har som mål at færrast mogleg skal ha problem med spel. I tillegg skal planen auke kunnskapen om spel og speleproblem. Foto Medietilsynet. Auka kunnskap om dataspel og færre problemspelarar er måla med Kultur- og likestillingsdepartementet sin nye handlingsplan mot speleproblem. – Medietilsynet vil jobbe for at barna lærer meir om spel på […]