– Helsevesenet er avhengige av bemanningsbransjens kompetanse

BILDET: Bente Slaaten fra Randstad Care Mangelen på sykepleiere er en alvorlig bekymring for det norske helsevesenet. Bemanningsbransjen har spilt en viktig rolle under koronapandemien, og Bente Slaatten i Randstad Care mener tilgangen til ekstra arbeidskraft vil være avgjørende for å kunne håndtere det økende behovet for kompetanse og kapasitet. Sykepleiermangelen i norsk helsevesen er […]