SAS styrker sin posisjon i Norge

SAS åpner en ny base i Bergen denne sommeren. Det gir bedre tilbud til kundene og styrker norsk infrastruktur med flere og bedre forbindelser til og fra Norges nest største by. SAS gjennomfører store endringer i hele organisasjonen for å tilpasse seg markedet etter pandemien. Selskapet omorganiserer virksomheten for å være konkurransedyktig i et marked […]