Halvparten av boligene i Tønsberg har digital boligdokumentasjon på plass

Ved årsskiftet trådte en ny boliglov i kraft, som gjør boligdokumentasjon viktigere og kan koste boligeiere uten papirene i orden flere hundre tusen ved salg. Horten kommune har de dårligst dokumenterte boligene i Vestfold og Telemark og fylket ligger generelt under landsgjennomsnittet. Det viser tall fra Boligmappa, som samler boligdokumentasjon fra håndverkere. – Vestfold og […]