Midlertidige forsinkelser i salgsprosessen skaper prispress

BILDET: I en kommentar til Eiendom Norges prisstatistikk, sier sjeføkonom i NBBL Christian Frengstad Bjerknes at han forventer at boligtilbudet normaliseres i løpet av våren. Foto: Nadia Frantsen. De sesongjusterte boligprisene økte hele 0,7 prosent i februar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Boligprisene har dermed steget 6,3 prosent det siste året. -Nye regler for salg av […]

Nye regler for boligsalg påvirker psykologien i boligmarkedet

Boligprisforventningene har tiltatt betydelig den siste måneden. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 59 til 65 prosent. – Noe av oppgangen kan sannsynligvis tilskrives nye boligsalgsregler, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. BBL fryktet flere juridiske konflikter da de nye reglene for kjøp og salg av boliger (avhendingsloven) ble innført ved nyttår. […]

Tidenes sterkeste boligprisvekst i januar

BILDET: Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, sier boligprisveksten i januar var urovekkende høy. Foto: Nadia Frantsen De sesongjusterte boligprisene økte hele 2,1 prosent i januar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Det siste året har boligprisene dermed steget 6,8 prosent. -Prisveksten var urovekkende høy i januar, men det er flere underliggende faktorer som tilsier at januartallene […]

Sykepleierindeksen: – Får sosiale konsekvenser

Ifølge Eiendomsverdi/Eiendom Norge får en singel sykepleier nå kun finansiering til 1,7 prosent av de omsatte boligene i Oslo. NBBL anser tallene som urovekkende. At sykepleierne og andre yrkesgrupper ikke lenger har råd til å bo i pressområder får både økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. Mobiliteten i arbeidsmarkedet svekkes. Mer pendling gir økte utslipp og […]