Pandemieffekten er over for TINE: – En tøffere hverdag i møte

Onsdag la TINE frem tallene for årets første tertial som er preget av en markant nedgang i dagligvarehandelen og økte kostnader – delvis kompensert av økt aktivitet i storhusholdning. Driftsresultatet for de fire første månedene endte på 354 millioner kroner, 164 millioner svakere enn fjoråret. Varslet nedgang Effekten av at samfunnet har blitt gjenåpnet etter pandemien fører […]

Vil ta i bruk solenergi på gården

Norske bønder har prioriteringene klare for hva slags klimatiltak de først ønsker å iverksette på eget bruk, viser en ny undersøkelse. Solcellepaneler topper listen. I en måling utført av Agri Analyse for Landkreditt har bøndene blitt presentert for en lang rekke mulige klimagrep, og fått krysse av for alle tiltak de ville prioritert dersom driftsøkonomien […]

TINE sender tilbake over 31 millioner kroner til melkebøndene i Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark deler 140 melkeprodusenter 31 millioner kroner tilbakebetalt fra TINEs overskudd for 2021. Bøndene i Vestfold og Telemark tar hver ut 222 000 kroner i snitt fra samvirkets overskudd. Styret i TINE har valgt å ta kraftfulle grep for å avhjelpe melkebøndenes krevende økonomiske situasjon. — Nødvendige kroner til rett tid som […]

Annenhver bonde må oppgradere

Mindre enn halvparten av bøndene har gjort oppgraderinger for kunne koble brannvarslingen til 4G-nettet, viser ny undersøkelse. På tide å ta grep, oppfordrer fagfolk. I 2025 stenger Telenor 2G-nettet, som benyttes i utringer-tjenesten knyttet til gårdens brannvarslingsanlegg. Slik alarm er påbudt på gårder med et visst antall husdyr, og fagmiljøene knyttet til landbrukssikkerhet har lenge […]