Norske breer kartlagt på ny

BILDET: Ramnabergbreen (2692) er en utløper av Hardangerjøkulen og kalver i en bresjø. Foto: Liss M. Andreassen, august 2021 Ny kartlegging viser at det totalet brearealet i Norge er 2328 km2. Dette er en reduksjon på 14 prosent, sammenliknet med perioden 1999-2006. Bresmeltingen har også ført til at nye bresjøer har dukket opp i kanten […]