3 av 4 bruker briller

BILDET: Optikere håndterer avansert utstyr og gir synshjelp til store deler av befolkningen (Foto: Dag Øyvind Olsen). Det store flertallet av voksne nordmenn bruker briller eller kontaktlinser, viser stor kartlegging. Samfunnet blir stadig mer krevende for synet, ifølge optikerbransjen. 73 prosent av befolkningen over 15 år bruker nå synshjelpemidler. 68 prosent går med briller, 19 […]