Stiftelsen vitenskap og fornuft mistenkt for innføring av narkotika

26. januar 2022 var Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF), som eier Helsemagasinet, ved styreleder og redaktør Dag Viljen Poleszynski i telefonisk politiavhør. Begrunnelsen var mistanke om brudd på norsk lov om innførsel av narkotika. Stiftelsen har siden april 2020 importert tilskuddet MELS CBD uten problemer med tollbehandling. SVOF overtok salget etter at MELS CBD i […]